Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej

(kadencja rozpoczęła się w czerwcu 2022r.) 

 

Z urzędu:

 1. Brem Małgorzata
 2. Mróz Ryszard
 3. Pietralczyk Zyta
 4. Rohr Stefan
 5. ks. Obałka Mariusz
 6. ks. Stuchlik Artur
 7. ks. Świech Bogusław

 

Z mianowania przez proboszcza:

 1. Bucziński Henryk
 2. Denis Agata
 3. Jucha Dorota
 4. Keller Agnieszka
 5. Materny Andrzej
 6. Miśkiewicz Jakub
 7. Śliwa Klaudia
 8. Wieczorek Stefan

 

Z wyboru parafian:

 1. Adamczyk Marek
 2. Cichoń Martin
 3. Elias Małgorzata
 4. Elias Tomasz
 5. Keller Dawid –
 6. Koziołek Sebastian
 7. Olechowski Dariusz –
 8. Skiba Ryszard

Parafialna Rada Duszpasterska, zwana też Radą Parafialną jest organem doradczym, który współpracuje z duchownymi wyłącznie w działalności duszpasterskiej: pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowywaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup, wspiera prowadzone w parafii dzieła apostolatu, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich.

 

Skład Parafialnej Rady Ekonomicznej

(kadencja rozpoczęła się w czerwcu 2022r.) 

 1. ks. Bogusław Świech
 2. Wieczorek Stefan
 3. Olechowski Dariusz
 4. Skiba Ryszard

W każdej parafii proboszcz ma obowiązek powołania rady do spraw ekonomicznych zgodnie z kan. 537 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983r. Jest organem doradczym proboszcza w zarządzaniu dobrami parafialnymi z zachowaniem postanowień kan. 532 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983r.