STATYSTYKA PARAFIALNA

 

LICZBA WIERNYCH: do 14 tys.

LICZENIE WIERNYCH:

26.09.2021 – 

SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO UDZIELONO:

2020 – … dzieci (… dziewczynek i … chłopców)

2021 – … dzieci (… dziewczynek i … chłopców)

 

DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ PRZYSTĄPIŁO:

2020 – … dzieci (… dziewczynek i … chłopców; w tym do wczesnej …)

2021 – … dzieci (… dziewczynek i … chłopców; w tym do wczesnej …)

SAKARMENT BIERZMOWANIA PRZYJĘŁO:

2020 – … osób

2021 – … osób

NAMASZCZENIA CHORYCH UDZIELONO:

2020 –

2021 – 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARŁO:

2020 – 

2021 – … par

POGRZEBY:

2020 – 

2021 –