DZIAŁANIA GOSPODARCZE W 2022r.

Maj 2022

Trwają prace związane z porządkowaniem drzewostanu na ternie przykościelnym i cmentarzu.

Założyliśmy system monitoringu na terenie kościoła. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa (zdarzały się bowiem ataki na tle rabunkowym w kościele i przed kościołem).

Kwiecień 2022

Zakupiliśmy system multimedialny SERAFIN do naszego kościoła, dzięki czemu jest możliwość wyświetlania zdjęć, plików muzycznych i filmowych na ekranie monitorów. Bóg zapłać osobie, która zasponsorowała ten system.

Marzec 2022

Otrzymaliśmy zgodę z Urzędu Miasta umożliwiającą uporządkowanie drzewostanu na naszym cmentarzu. Szukamy firmy, która podjęłaby się wycinki i przycinki drzew.

Odnowiliśmy kielich, który otrzymał ks. Brandys od Parafian w 1936r. Znajduje się na nim napis „Przewiel. Ks.Prałatowi Pawłowi Brandysowi z okazji 40-lecia Kapłaństwa ofiarują Parafianie. Michałkowice 29.VI.36”

 

Luty 2022

Otrzymaliśmy dokumentację związaną z inwentaryzacją drzew oraz złożyliśmy w Urzędzie Miasta dokumentację umożliwiającą nam uporządkowanie drzewostanu na naszym cmentarzu.

Odnowiliśmy dwa klęczniki w kościele.

Styczeń 2022

Zakończono pierwszy etap prac na cmentarzu

  1. Mamy cyfrową mapę cmentarza z podziałem na sektory – Plan cmentarza w oparciu o zdjęcie z drona oraz zdjęcia grobów
  2. Inwentaryzację cmentarza w oparciu i zdjęcie z drona oraz zdjęcia grobów.
  3. Lokalizację pochówków na mapie cmentarza wraz z wytyczeniem trasy dotarcia do grobu.
    www.ecmentarze.pl/parafia/michalkowice