MINISTRANCI

Chłopcy w swoim życiu chcą zostać rycerzem, strażakiem, znanym bohaterem, a niektórzy chcą być jak ich ojcowie. Bycie ministrantem jest zbliżone do bycia rycerzem i bohaterem za razem. Kiedy ministrant wychodzi do Mszy Świętej ubrany jest w odpowiedni strój (zbroję), w którym służy Panu Bogu. Przez  swoją postawę pokazuje gotowość do wykonania potrzebnej czynności, a kiedy składa z dbałością swoje ręce skierowane ku niebu ukazuje swoją honorowość i ważność miejsca, w którym się znajduje. Młody rycerz przez życie nie podąża sam, zawsze podąża we wspólnocie. Również ministranci w tej grupie przez formację, zabawę i wspólne spędzanie czasu kształtują swoje charaktery, zdobywają potrzebne umiejętności i stają się dojrzałymi ludźmi.

Zapraszamy do naszej wspólnoty wszystkich chętnych chłopców po I Komunii Świętej.

Prosimy o kontakt z Księdzem Arturem Stuchlikiem.