Koło Przyjaciół Misji

______________

KOŁO PRZYJACIÓŁ MISJI reaktywował w listopadzie 2005 r. ówczesny wikariusz ks. Eugeniusz Paruzel. Patronami naszej wspólnoty są Błogosławieni Męczennicy z Peru – Ojcowie Franciszkanie Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski. Ich relikwie I stopnia znajdują się w naszej parafii.

Naczelnym zadaniem naszego Koła, którego opiekunem duchowym jest ks. Mariusz Obałka, jest pomoc misjom i misjonarzom w różnych zakątkach świata, w sferze duchowej (comiesięczne Msze św., nabożeństwa różańcowe, indywidualne modlitwy za poszczególnych misjonarzy), jak również zdobywanie środków finansowych na pokrycie potrzeb materialnych, często znajdujących się w trudnych warunkach placówek misyjnych.

Nasza Wspólnota liczy obecnie 35 osób, a spotkania odbywają się raz w miesiącu w Domu Parafialnym. Terminy spotkań w tym roku podane są poniżej.

SPOTKANIA: 
Msza Święta o godz. 18.00 i spotkanie w domu katechetycznym w następujących dniach:
22.09.2021r. – Spotkanie „specjalne” z O. Grzegorzem Adamczykiem – naszym parafianinem a jednocześnie misjonarzem w Peru.
24.10.2021r.
17.11.2021r.
15.12.2021r.