STOWARZYSZENIE WRZOSY

Stowarzyszenie Wrzosy działa od 2017 roku. Spotkania odbywają się co tydzień w czwartki o godz. 11.00 w salce nr 14 Domu Katechetycznego Parafii Św. Michała Archanioła w Siemianowicach. 

Prezesem Stowarzyszenia jest Julia Grzymek. Seniorki zapraszają do dołączenia do spotkań oraz organizowanych akcji i aktywności. Planowane są spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, prelekcje ale również działania mające na celu pomoc osobom w potrzebie. 

Do tej pory odbyły się m.in.:

– spotkanie z Jadwigą Głogowską, emerytowaną polonistką z Piekar Śląskich, poetką i pasjonatką twórczości Świętego Jana Pawła II. (2018),

– „Do kultury” – część seniorek z Wrzosów wzięło udział w projekcie realizowanym wspólnie z pani Ewą Kulis z Fundacji Park Śląski, pod patronatem Prezydenta Miasta Rafała Piech, w ramach projektu seniorki, które na co dzień trudno jest samym wyjść z domu z różnych powodów, otrzymały wsparcie transportowe, osobę do wsparcia i mogły wziąć udział w ciekawych wykładach oraz zwiedzić „od środka” Park Śląski. (2018),

– pokazy możliwości drukarek 3D w Miejskiej Bibliotece Publicznej (2018),

– spotkanie z dietetykiem – uwzględniającym szczególnie potrzeby osób starszych (2019),

– spotkanie z prawnikiem – na co uważać i jak nie dać się oszukać,

– spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej z pogadanką jak o siebie dbać i gdzie szukać pomocy,

– wirtualny spacer po Siemianowicach Śląskich – na zaproszenie spółki Aqua Sprint,

– warsztaty „Druga wolność -nowe ja”, spotkanie z trenerką zachęcające  do spojrzenia na kolejny etap życia z zaciekawieniem (2019),

– szkolenia z obsługi tableta (2018-2019),

– udział w Siemianowickich Senioraliach,

– wspieranie osób w potrzebie zwłaszcza w okresie przedświątecznym, współpraca z Kołem Caritas, 

– wyjazdy dłuższe i wycieczki np. w Pieniny w 2019r., 

– spotkania z ciekawymi gośćmi, świątecznie i opłatkowe.

 

SPOTKANIA:
Czwartki godz. 11.00, salka nr 14 w Domu katechetycznym

KONTAKT:
Prezes Julia (Jola) Grzymek
tel.509847033