DZIAŁANIA GOSPODARCZE W PARAFII

Wrzesień 2021r.

Rozpoczęliśmy inwentaryzację cmentarza.
Na stronie internetowej eCmentarze.pl będzie dostępna funkcja wyszukiwania osób pochowanych i lokalizacji grobów.

Zakupiliśmy przenośny zestaw nagłasniający ZP40 firmy Rduch.

Porządkowaliśmy cmentarz usuwając „samosiejki”.

Październik 2021r.

Aktualnie prowadzimy prace na cmentarzu – usuwamy stare nagrobki z rozbiórki.

.

Założyliśmy oświetlenie schodów z kościoła oraz schodów prowadzących z placu kościelnego na parking.

Częściowo wymieniliśmy drewniane żaluzje na wieży kościelnej.

Zabezpieczyliśmy wieżę kościelną przed gołębiami – założyliśmy metalowe siatki.

Wymieniliśmy drabiny prowadzące na szczyt wieży kościelnej z drewnianych na aluminiowe.

Listopad 2021

Po Oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych możemy wracać do prac na cmentarzu – z ostatniego już sektora usuwamy stare nagrobki z rozbiórki. 

Liście z drzew lecą i zbierać trzeba 😉

Sprzątanie wieży kościelnej po gołębiach.

Oczyściliśmy wieżę kościelną ze starych zbędnych desek i belek.

Trwa czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne niektórych części metalowej konstrukcji na wieży kościelnej.

Czekamy na ostateczną klasyfikację drzewostanu na terenie naszej parafii i cmentarza. Przewidywany termin – połowa grudnia.

Grudzień 2021

Wykonaliśmy renowację wnętrza konfesjonałów. 

Wymieniliśmy dwa metalohalogeny po 400 W i zlikwidowaliśmy dwie lampy halogenowe po 500 W na dwie energooszczędne lampy LED po 100 W

Zamontowaliśmy dwie lampy LED, które będą oświetlać obraz naszego Patrona św. Michała Archanioła.

Rok kalendarzowy kończymy mając w dużej mierze zinwentaryzowany cmentarz . Brakuje sektowrów C, J, K, L.