Dziś 4 Niedziela Wielkiego Postu zwana Niedzielą Radości (Laetare). Kościół święty, Nowa Jerozolima, cieszy się z obfitości dóbr nadprzyrodzonych, łask płynących z Chrztu i Eucharystii, którymi obdarza swe dzieci. W tradycji rzymskiej jest to „niedziela róż”, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami zakwitających róż, a Ojciec  Święty poświęcał złotą różę, którą  ofiarowywał osobie zasłużonej dla Kościoła. Stąd w liturgii dzisiejszej niedzieli różowy kolor szat.

 

Dzisiejsza kolekta  przeznaczona jest na nasz kościół.

- 0 -

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym

kraju informujemy, że od tego tygodnia wstrzymany zostanie kolportaż „Gościa Niedzielnego”.  Bieżące wydanie  „Gościa Niedzielnego” w wersji drukowanej będzie można  kupić jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży prasy ( kioski, saloniki  prasowe, stacje benzynowe itp.)

 

Nie  odbędą się w kościele nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali oraz  rekolekcje  parafialne.

 

         W środę obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia, w którym modlimy się za dzieci poczęte, a nienarodzone.

 

Zachęcamy w Wielkim Poście do podejmowania abstynencji. Swoje zobowiązanie można wpisać do Księgi Trzeźwości z przodu  kościoła.

 

W zakrystii są do  nabycia świece - paschaliki na stół wielkanocny. Przy tej okazji wspieramy najuboższych.

 

Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na nasz kościół.

 

Przyjmijmy Boże błogosławieństwo jako umocnienie nas w walce z grzechem oraz pomoc w powrocie na  drogę  Przykazań.

| Do dnia 29.03. obowiązuje dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji, dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich dorosłych opiekunów a także dla osób, które czują obawę przed zarażeniem |, Informujemy, że nie odbędą się w naszym kościele nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali oraz rekolekcje parafialne.

Obrazy są chronione przed kopiowaniem !
K A N C E L A R I A
GODZINY URZĘDOWANIA KANCELARII PARAFIALNEJ:
Poniedziałek od 8:30 do 12:00
Wtorek od 8:30 do 12:00
Środa od 8:30 do 12:00, dodatkowo od 16:00 do 18:00
Czwartek od 8:30 do 12:00
Piątek od 8:30 do 12:00, dodatkowo od 16:00 do 18:00

ADRES POCZTOWY:
Rzymsko-Katolicka Parafia św. Michała Archanioła
ul. Kościelna 1
41-103 Siemianowice Śląskie
Tel.: (+48 32) 228 11 90
FAX: (+48 32) 228 11 90
Zostań redaktorem naszej strony parafialnej!

Wszystkich potrafiących pisać ciekawe teksty oraz robić ładne zdjęcia (nawet smartfonem), prosimy o zgłoszenie się do pomocy przy redagowaniu strony www.michalkowice.ihs.pl.
Prosimy poniżej podać swoje Imię i Nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu.