Chrystusa, który został ukrzyżowany, Bóg uczynił Panem i Mesjaszem. Dlatego jest On naszym Pasterzem i bramą prowadzącą do zbawienia. Dzisiaj, w niedzielę Dobrego Pasterza, mamy modlić się za kapłanów, których Chrystus powołał jako swoich pasterzy. Mamy także prosić, by nie zabrakło nigdy tych, którzy w imieniu Chrystusa będą głosić Ewangelię i uobecniać Jego ofiarę.

Wyznajmy przed Bogiem nasze winy i nawróćmy się do Chrystusa, Pasterza i Stróża naszych  dusz.

-    o    0    o    -

Dziś Niedziela Dobrego Pasterza. Jest to szczególny  dzień modlitw za powołanych i o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne .

W tym tygodniu przypadają kwartalne dni modlitw o powołanie do służby w Kościele.

W tym tygodniu przypada  również  I czwartek  miesiąca. Msza św. w intencji Kapłanów  i o nowe powołania do służby Bożej będzie odprawiona  o godz.18:00.

W niedziele i dni powszednie  Msze św. sprawujemy według stałego harmonogramu   z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową – 1 osoba na 15 m2.  We wnętrzu naszego kościoła  może uczestniczyć we Mszy św. 75 osób.

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest przedłużona i obowiązuje  aż do odwołania. Zachęcamy więc wiernych do korzystania  z telewizyjnych, radiowych  i internetowych transmisji Mszy św. i nabożeństw, w tym do codziennej modlitwy różańcowej   o godz.20:30.

Zaleca się usilnie przyjmowanie Komunii św. na rękę.

 

Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym”

-zdrowy i niezdrowy kult Maryi- czym są i jak je od siebie odróżnić?

- o  ofiarnym wolontariacie  zakonnic, zakonników oraz księży w domach    pomocy społecznej dotkniętych  koronawirusem;

 

  • reportaż o amerykańskiej Częstochowie – najpopularniejszym polonijnym sanktuarium oraz największym polskim cmentarzu w Stanach

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim składającym ofiary na remont i utrzymanie naszego kościoła. Nasze konto parafialne:

 Parafia św. Michała Archanioła 41-103 Siemianowice Śl. ul. Kościelna1

95 1240 4227 1111 0000 4844 3395

 

„ Chociażbym przechodził  przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”. Niech  Boże błogosławieństwo  uzdolni nas do codziennego wybierania  dobra oraz walki ze złem i pokusami.

|||| Zaleca się usilnie przyjmowanie Komunii św. na rękę. |||| Nadal obowiązuje ograniczenie ilości wiernych uczestniczących we mszach św. i nabożeństwach. W naszym kościele może jednorazowo przebywać wyłącznie 75 osób – 1 osoba na 15 m. kw. Prosimy wchodzić bocznym wejściem z podjazdem i zajmować wyłącznie oznaczone miejsca., |||| UWAGA!!! - Nie mając  sposobności wyspowiadania się, dla usposobienia duszy  do stanu łaski, możemy   wzbudzić akt żalu doskonałego, który  zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej. |||

Obrazy są chronione przed kopiowaniem !
K A N C E L A R I A
GODZINY URZĘDOWANIA KANCELARII PARAFIALNEJ:
Poniedziałek od 8:30 do 12:00
Wtorek od 8:30 do 12:00
Środa od 8:30 do 12:00, dodatkowo od 16:00 do 18:00
Czwartek od 8:30 do 12:00
Piątek od 8:30 do 12:00, dodatkowo od 16:00 do 18:00

ADRES POCZTOWY:
Rzymsko-Katolicka Parafia św. Michała Archanioła
ul. Kościelna 1
41-103 Siemianowice Śląskie
Tel.: (+48 32) 228 11 90
FAX: (+48 32) 228 11 90
Zostań redaktorem naszej strony parafialnej!

Wszystkich potrafiących pisać ciekawe teksty oraz robić ładne zdjęcia (nawet smartfonem), prosimy o zgłoszenie się do pomocy przy redagowaniu strony www.michalkowice.ihs.pl.
Prosimy poniżej podać swoje Imię i Nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu.