Ogłoszenia duszpasterskie

Chrystus przyjął cierpienie, prześladowanie i śmierć, ale zwyciężył i zmartwychwstał. Dzieje Kościoła toczą się także wśród trudów, prześladowań i cierpienia, ale to także jest drogą do zwycięstwa i chwały. My również nieraz doznajemy cierpień z powodu wyznawanej wiary. Chrystus wzywa nas jednak do wytrwania i sam umacnia nas swym przykładem, swą  ofiarą i swoim zwycięstwem.
Nie zawsze wśród przeciwności potrafimy wytrwać przy Chrystusie i zapieramy się Go przez grzech. Przeprośmy Boga za nasze winy, aby ta ofiara przyniosła nam umocnienie w wierze i w przeciwnościach, jakie przynosi nam życie.

 

            Kolekta zostanie przeznaczona na  nasz kościół.

-     o     0     o     -

Dzieci i młodzież kończą w tym tygodniu rok szkolny. Pragniemy razem podczas Mszy św. dziękować Panu Bogu za wszystkie Jego dary otrzymane w minionym roku szkolnym i katechetycznym. Msze święte odprawione zostaną według następującego porządku:

 

Szkoła Podstawowa  nr 13  w czwartek o godz. 15:00,

Szkoła Podstawowa  nr  4  w czwartek o godz. 16:30.

Do spowiedzi  przed zakończeniem roku szkolnego zapraszamy w środę:

 

III i IV o  godz. 15.30

V i VI o  godz. 16.00

VII i  VIII  o godz.16.30

młodzież o godz.17.00

 

 

Od 1 lipca można rezerwować intencje mszalne na 2021rok.

W trwającym okresie wakacji i urlopów zachęcamy do poświęcenia więcej czasu na modlitwę, czytanie Pisma św., książek i czasopism religijnych.

Zaleca się rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie i obozy letnie, by kierowali do kierownictwa sformułowane na piśmie prośbę, aby ich dzieciom umożliwiono spełnienie praktyk religijnych,a szczególnie udział w niedzielnej Mszy św.

 

Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym”:

- o praktyce nabożeństw pierwszopiątkowych i ich znaczeniu w duszpasterstwie

- o udziale Karola Wojtyły na II Soborze Watykańskim oraz jego wpływie na ostateczny kształt niektórych dokumentów soborowych

-rozmowa z o. Piotrem Śliwińskim o tym, że musimy całkowicie zdać się na Boga.

 

Dziękujemy bardzo wszystkim składającym ofiary na remont i utrzymanie naszego  kościoła.

Nasze konto parafialne:

Parafia św. Michała Archanioła 41-103 Siemianowice Śl. ul. Kościelna 1

95 1240 4227 1111 0000 4844 3395

Kolektę przyszłej niedzieli przeznaczymy na sfinansowanie remontu elewacji naszego kościoła.

|||| SPOWIEDŹ NA ZAK. ROKU SZKOLNEGO: środa - klasy III i IV o  godz. 15.30, klasy V i VI o  godz. 16.00, klasy VII i  VIII, młodzież o godz.17.00  o godz.16.30, ||| Od 1 lipca można rezerwować intencje mszalne na 2021rok. ||| Utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. |||

Przez Krew Chrystusa Bóg zawarł z ludźmi Nowe Przymierze i ustanowił Nowy Lud Boży — Kościół. Do Kościoła wchodzimy przez wiarę zbudowaną na fundamencie apostołów. Nasza niedzielna Eucharystia ma być znakiem tego Nowego Przymierza, bo gromadzimy się jako Lud Boży, by składać dziękczynienie i wypełniać misję kapłańską wobec całego świata. Przez grzech łamiemy często Boże Przymierze i odchodzimy od Boga, który chce, byśmy byli ludem świętym. Kościół jednak od Apostołów otrzymał władzę „leczenia chorób" grzechu. Przeprośmy Boga za nasze winy, by się okazać Ludem świętym i skutecznie głosić wśród ludzi nadejście Królestwa Bożego.

 

            Kolekta zostanie przeznaczona na sfinansowanie remontu naszego kościoła.

Do piątku trwa oktawa Bożego Ciała. Zapraszamy na Msze Święte wieczorne połączone z procesją eucharystyczną dokoła kościoła. Dzieci codziennie zapraszamy do sypania kwiatów!

Nabożeństwo do Najświętszego  Serca Pana Jezusa z procesją odprawimy dziś o godz. 17:00

W piątek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po Mszy Świętej porannej zapraszamy na nabożeństwo z przebłaganiem i dziękczynieniem oraz aktem poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

 

Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym”

 

- o Przeistoczeniu i realnej obecności Ciała i Krwi Chrystusa w chlebie i winie

- uznano właśnie cud za wstawiennictwem Karola de Foucauld, w 100. rocznicę jego śmierci
- o projektantce mody, która została zakonnicą

 

 

Dziękujemy bardzo  wszystkim składającym ofiary na remont i utrzymanie naszego kościoła. Nasze konto parafialne:

Parafia św. Michała Archanioła 41-103 Siemianowice Śl. ul. Kościelna1

95 1240 4227 1111 0000 4844 3395

 

 

Kolektę przyszłej niedzieli przeznaczymy na sfinansowanie remontu elewacji naszego kościoła.

||| W obecnej sytuacji  utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. |||,

Bóg jest tajemnicą. Objawił jednak ludziom swoją wielką miłość, aby dać im udział w życiu wiecznym. Wychwalamy dzisiaj Boga w Trójcy Jedynego, Boga, który jest Ojcem, Syna, który jest Zbawicielem, i Ducha Świętego, który nas uświęca. W imię Trójcy Świętej rozpoczęliśmy tę ofiarę, trwajmy więc zawsze złączeni z Bogiem, który nas kocha, zbawia i uświęca. Abyśmy mogli mieć łączność z  Bogiem Trójjedynym, wyznajmy swe grzechy i prośmy o przebaczenie, uświęcenie i umocnienie w  miłości.

 

Kolektę przeznaczamy na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.

 

-   o   0   o   -

 

Dziś obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy, która kończy okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.

 

W czwartek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Jesteśmy wtedy zobowiązani do uczestnictwa we Mszy Świętej. Nie będzie procesji eucharystycznej ulicami parafii .

Natomiast po każdej Mszy św. odprawimy nabożeństwo  eucharystyczne.

Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę.

Przed Uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa zapraszamy do korzystania ze spowiedzi św. codziennie od 7.00 i 17.30,  przed każdą Mszą Św. a w środę od godz. 17:00.

 

Od piątku przez 8 dni trwa Oktawa Bożego Ciała. W tych dniach udamy się  w procesji  z  Najświętszym Sakramentem wokół kościoła po Mszy św. wieczornej. Małe dzieci zapraszamy do sypania kwiatków a dzieci po  I Komunii św. w białych strojach.

 

Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku  uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „ wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i  dni nakazane, chyba , że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt”.

 

W obecnej sytuacji  utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem.

 

Podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw, które zostają przywrócone zgodnie z kalendarzem liturgicznym i parafialną tradycją, należy z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa ( z wyjątkiem celebransa)

 

Trwajmy w rodzinach na modlitwie różańcowej codziennie o godz. 20.30.  Wezwaniem do tej modlitwy jedności  będzie  głos dzwonów naszego kościoła.

 

Naszych chorych  odwiedzimy z posługą sakramentalną  w sobotę 13 czerwca. Zapisy w kancelarii parafialnej.

 

Dziękujemy bardzo  wszystkim składającym ofiary na remont i utrzymanie naszego kościoła. Nasze konto parafialne:

 

Parafia św. Michała Archanioła 41-103 Siemianowice Śl. ul. Kościelna 1

95 1240 4227 1111 0000 4844 3395

 

Kolektę przyszłej niedzieli zostanie przeznaczona na potrzeby naszego kościoła.

|||| W czwartek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Jesteśmy wtedy zobowiązani do uczestnictwa we Mszy Świętej. Nie będzie procesji eucharystycznej ulicami parafii. |||, W obecnej sytuacji  utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. |||

Dzisiaj dzień Wniebowstąpienia. Chrystus po czterdziestu dniach przestał się ukazywać widzialnie na ziemi, ale nadal jest obecny w Kościele i działa, dając życie, przebaczenie, zbawienie. Ta niewidzialna obecność Pana daje i nam nadzieję oraz wskazuje cel naszego życia — być razem z  Bogiem. Abyśmy więc mogli być kiedyś razem z Nim, już teraz dajemy wyraz oczekiwaniu, przychodząc na Mszę św., i chociaż Go nie widzimy, wierzymy, że jest zawsze z nami. Przeprośmy za grzechy, by tutaj przeżyć obecność Pana, a kiedyś spotkać Go w chwale nieba.

Łączymy się z wszystkimi pielgrzymującymi dziś do MB Piekarskiej.

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji.

 

*************

 

Na  Nabożeństwo  Majowe  zapraszamy dzisiaj o godz. 17.00.

Jutro w drugi dzień Zielonych Świąt obchodzimy święto NMP Matki Kościoła. Jest to również Misyjny Dzień Chorych. Starajmy się zachować świąteczny charakter tego dnia, mimo koniecznej pracy. Msze Św. odprawimy o godz. 7:00, 8:30,

16:30- szczególnie dla dzieci i o 18:00 dla pracujących i młodzieży.  Kancelaria parafialna będzie nieczynna.

W czwartek obchodzimy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Pamiętajmy w modlitwie o powołanych i módlmy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne

W tym tygodniu obchodzimy I czwartek i I piątek i I sobotę miesiąca. Nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca NMP  odprawimy po Mszach Świętych porannych.

W I sobotę zapraszamy na Apel Jasnogórski  o godz. 20.30.

Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt.

W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem.

Podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw, które zostają przywrócone zgodnie z kalendarzem liturgicznym i parafialną tradycją, należy z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa).

 

Za zgodą rodziców i z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych przywraca się posługę służby liturgicznej, w tym ministrantów, lektorów, kantorów oraz scholi, a także udzielanie Komunii św. w kościele przez nadzwyczajnych szafarzy.

 

Nadal zaleca się wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę.

 

Zachęcamy  wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, który trwa do niedzieli Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca), i do pełnego uczestnictwa we Mszy św. tzn. z przyjęciem Komunii św.  Zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania przed każdą Mszą św w dni powszednie o 7:00 i 17:30 dodatkowo w czwartek, piątek i sobotę o godz. 17:00.

 

Przywracamy w parafiach odwiedziny chorych z posługą sakramentalną z zastosowaniem wszystkich aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych. Naszych chorych odwiedzimy z posługą sakramentalną w sobotę 6 i 13 czerwca. Zapisy w kancelarii.

Przywracamy duszpasterstwo dzieci i młodzieży, w tym pracę formacyjną służby liturgicznej, Dzieci Maryi, Ruchu Światło-Życie, a także innych grup parafialnych.

W sobotę zapraszamy na Apel Jasnogórski o godz. 20:30

Informacje dotyczące bierzmowania dla klas 8 i 7 są dostępne na stronie internetowej parafii www.michalkowice.ihs.pl

 

 

Dziękujemy bardzo  wszystkim składającym ofiary na remont i utrzymanie naszego kościoła. Nasze konto parafialne:

 

Parafia św. Michała Archanioła 41-103 Siemianowice Śl. ul. Kościelna1

95 1240 4227 1111 0000 4844 3395

 

 

Kolektę przyszłej niedzieli przeznaczymy na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.

||| Podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw, które zostają przywrócone zgodnie z kalendarzem liturgicznym i parafialną tradycją, należy z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa).  ||||, ||| Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt. |||

Obrazy są chronione przed kopiowaniem !
K A N C E L A R I A
GODZINY URZĘDOWANIA KANCELARII PARAFIALNEJ:
Poniedziałek od 8:30 do 12:00
Wtorek od 8:30 do 12:00
Środa od 8:30 do 12:00, dodatkowo od 16:00 do 18:00
Czwartek od 8:30 do 12:00
Piątek od 8:30 do 12:00, dodatkowo od 16:00 do 18:00

ADRES POCZTOWY:
Rzymsko-Katolicka Parafia św. Michała Archanioła
ul. Kościelna 1
41-103 Siemianowice Śląskie
Tel.: (+48 32) 228 11 90
FAX: (+48 32) 228 11 90
Zostań redaktorem naszej strony parafialnej!

Wszystkich potrafiących pisać ciekawe teksty oraz robić ładne zdjęcia (nawet smartfonem), prosimy o zgłoszenie się do pomocy przy redagowaniu strony www.michalkowice.ihs.pl.
Prosimy poniżej podać swoje Imię i Nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu.