Ogłoszenia duszpasterskie

Chrystusa, który został ukrzyżowany, Bóg uczynił Panem i Mesjaszem. Dlatego jest On naszym Pasterzem i bramą prowadzącą do zbawienia. Dzisiaj, w niedzielę Dobrego Pasterza, mamy modlić się za kapłanów, których Chrystus powołał jako swoich pasterzy. Mamy także prosić, by nie zabrakło nigdy tych, którzy w imieniu Chrystusa będą głosić Ewangelię i uobecniać Jego ofiarę.

Wyznajmy przed Bogiem nasze winy i nawróćmy się do Chrystusa, Pasterza i Stróża naszych  dusz.

-    o    0    o    -

Dziś Niedziela Dobrego Pasterza. Jest to szczególny  dzień modlitw za powołanych i o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne .

W tym tygodniu przypadają kwartalne dni modlitw o powołanie do służby w Kościele.

W tym tygodniu przypada  również  I czwartek  miesiąca. Msza św. w intencji Kapłanów  i o nowe powołania do służby Bożej będzie odprawiona  o godz.18:00.

W niedziele i dni powszednie  Msze św. sprawujemy według stałego harmonogramu   z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową – 1 osoba na 15 m2.  We wnętrzu naszego kościoła  może uczestniczyć we Mszy św. 75 osób.

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest przedłużona i obowiązuje  aż do odwołania. Zachęcamy więc wiernych do korzystania  z telewizyjnych, radiowych  i internetowych transmisji Mszy św. i nabożeństw, w tym do codziennej modlitwy różańcowej   o godz.20:30.

Zaleca się usilnie przyjmowanie Komunii św. na rękę.

 

Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym”

-zdrowy i niezdrowy kult Maryi- czym są i jak je od siebie odróżnić?

- o  ofiarnym wolontariacie  zakonnic, zakonników oraz księży w domach    pomocy społecznej dotkniętych  koronawirusem;

 

  • reportaż o amerykańskiej Częstochowie – najpopularniejszym polonijnym sanktuarium oraz największym polskim cmentarzu w Stanach

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim składającym ofiary na remont i utrzymanie naszego kościoła. Nasze konto parafialne:

 Parafia św. Michała Archanioła 41-103 Siemianowice Śl. ul. Kościelna1

95 1240 4227 1111 0000 4844 3395

 

„ Chociażbym przechodził  przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”. Niech  Boże błogosławieństwo  uzdolni nas do codziennego wybierania  dobra oraz walki ze złem i pokusami.

|||| Zaleca się usilnie przyjmowanie Komunii św. na rękę. |||| Nadal obowiązuje ograniczenie ilości wiernych uczestniczących we mszach św. i nabożeństwach. W naszym kościele może jednorazowo przebywać wyłącznie 75 osób – 1 osoba na 15 m. kw. Prosimy wchodzić bocznym wejściem z podjazdem i zajmować wyłącznie oznaczone miejsca., |||| UWAGA!!! - Nie mając  sposobności wyspowiadania się, dla usposobienia duszy  do stanu łaski, możemy   wzbudzić akt żalu doskonałego, który  zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej. |||

Zmartwychwstały Chrystus obecny jest w Kościele, gdy sprawujemy tajemnicę  Mszy św. To On sam przemawia do nas i wyjaśnia nam Pisma. To Jego poznajemy po łamaniu chleba. Z wiarą więc przystąpmy do tego ołtarza, by słuchać słów Boga i  spożywać Ciało Chrystusa.  Zostaliśmy wykupieni od zła drogocenną Krwią Chrystusa. Przeprośmy teraz za nasze grzechy, aby w nas objawiła się oczyszczająca moc ofiary Zbawiciela.

Dziś rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Zachęcamy wiernych do lektury Pisma Świętego.

 

Za tydzień  Niedziela Dobrego Pasterza – Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

 

W środę obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.

W tym tygodniu przypadają : I piątek i  I sobota miesiąca.

 

Ze względu na przypadającą 3 maja 4 Niedzielę Wielkanocną Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów mocą dekretu zdecydowała, że uroczystość NMP Królowej Polski będzie obchodzona w tym roku w sobotę 2 maja.

 

Przywracamy celebrowanie  w niedziele i dni powszednie Mszy św. według stałego harmonogramu. Zaleca się, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane  z przyjętą intencją Mszy św., z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową – 1 osoba na 15 m2. W naszym kościele będzie to 75 osób. Prosimy wchodzić bocznym wejściem z podjazdem.

 

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Zachęcamy więc wiernych do korzystania z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i nabożeństw, w tym do codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20:30.

 

Msze święte związane z udzieleniem sakramentów świętych (chrzest, małżeństwo) i pogrzebowe winny być od 20.04.br. sprawowane  z uwzględnieniem obowiązujących przepisów państwowych (wskazana liczba uczestników, obowiązujące zasady sanitarno – higieniczne: zasłanianie ust i nosa, odległość 2 metrów między uczestnikami).

Zaleca się usilnie przyjmowanie Komunii św. na rękę. Podczas obrzędu wierni powinni odsłaniać sobie twarz w taki sposób, aby nie dotykać zewnętrznej części maski.

 

Dziękujemy wszystkim składającym ofiary na remont i utrzymanie naszego kościoła.

Nasze konto parafialne:

Parafia św. Michała Archanioła  41-103  Siemianowice Śl. ul. Kościelna    

95 1240 4227 1111 0000 4844 3395

 

Niech Boże błogosławieństwo doda nam sił w codziennie podejmowanym wysiłku dążenia do świętości.

|||| Zaleca się usilnie przyjmowanie Komunii św. na rękę. |||| Nadal obowiązuje ograniczenie ilości wiernych uczestniczących we mszach św. i nabożeństwach. W naszym kościele może jednorazowo przebywać wyłącznie 75 osób – 1 osoba na 15 m. kw. Prosimy wchodzić bocznym wejściem z podjazdem i zajmować wyłącznie oznaczone miejsca., |||| UWAGA!!! - Nie mając  sposobności wyspowiadania się, dla usposobienia duszy  do stanu łaski, możemy   wzbudzić akt żalu doskonałego, który  zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej. |||

Bóg nie godzi się na pozostawienie człowieka bez możliwości zbawienia. Wolał być  skrzywdzony, niż osądzić krzywdzicieli i tych, którzy Go opuścili i zwątpili. Jemu zależy na nas wszystkich, bo On do końca wierny jest swojej miłości. Szczególną okazją dla uczczenia tej wielkiej i wyjątkowej prawdy o naszym Bogu  jest obchodzone dzisiaj, w drugą niedzielę wielkanocną, święto Bożego Miłosierdzia. Tak  jak On jest hojny w obdarowywaniu nas swoją miłosierną miłością, tak i my  powinniśmy  dzielić się nią z naszymi bliźnimi. Za wszelkie braki   i niedoskonałości  w jej okazywaniu szczerze przepraszajmy.

 

Papież Jan Paweł II w dniu 17 sierpnia 2002 roku w Bazylice Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach dokonał zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Sam też w wigilię uroczystości Miłosierdzia Bożego, 2 kwietnia 2005 r., odszedł do domu Ojca. Również w to święto, 1 maja 2011r., został ogłoszony błogosławionym, a 27 kwietnia 2014r., - świętym.

 

Dziś rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Jest on okazją do naszej działalności charytatywnej.

 

Od poniedziałku 20 kwietnia przywracamy w kościołach i kaplicach parafii archidiecezji katowickiej celebrowanie w niedziele i dni powszednie Mszy św. według stałego harmonogramu.

Zaleca się, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby  związane z przyjętą intencją Mszy św., z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową –  1 osoba na 15m2.

W naszym kościele  będzie to 75 osób. Prosimy wchodzić bocznym wejściem  z podjazdem.

 

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana  i obowiązuje aż do odwołania. Zachęcamy więc wiernych do korzystania  z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i nabożeństw, w tym do codziennej modlitwy  różańcowej o godz. 20:30.

 

Dziękujemy wszystkim składającym ofiary na remont i utrzymanie naszego  kościoła.

 

Nasze konto parafialne:

Parafia św. Michała Archanioła 41-103 Siemianowice Śl. ul Kościelna 1

 95 1240 4227 1111 0000 4844 3395

 

 

Niech błogosławieństwo z nieba umocni nas do odważnego głoszenia światu prawdy o miłosierdziu Boga. Doświadczając go, dzielmy się nim hojnie z innymi.

| W naszym kościele w mszach św. i nabożeństwach może uczestniczyć tylko 75 osób. Prosimy wchodzić do świątyni wyłącznie bocznym wejściem, tym  z podjazdem. ||| DO ODWOŁANIA obowiązuje dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej ||| , |||| UWAGA!!! - Nie mając  sposobności wyspowiadania się, dla usposobienia duszy  do stanu łaski, możemy   wzbudzić akt żalu doskonałego, który  zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej. |||

Nie można pozostać obojętnym, gdy  Życie wychodzi z grobu, gdy spotykają się ze sobą początek i koniec, przeszłość i przyszłość, gdy znów słychać głos bijącego Serca. Świętujemy największą i  najradośniejszą tajemnicę naszej wiary :  Jezus żyje, On prawdziwie zmartwychwstał, pokonał śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego.

 -   -  0  -   -

            Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest przedłużona  i obowiązuje aż do odwołania.

Za pośrednictwem naszej parafialnej strony internetowej możemy korzystać                   z transmisji Mszy św.  z naszego kościoła  w  niedziele o godz.10:00 i  w II Święto o  godz. 10:00.

Nie mając  sposobności wyspowiadania się, dla usposobienia duszy  do stanu łaski, możemy wzbudzić akt żalu doskonałego, który  zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej.

Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który  wypływa z miłości do Boga miłowanego nade  wszystko, jest  nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości.  Taki żal odpuszcza  grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie  grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera  mocne postanowienie  przystąpienia  do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.

Tak też duchowo możemy przeżyć  Komunię świętą.

 

            W kancelarii są do nabycia  świece  - paschaliki na stół wielkanocny, za które składamy ofiarę dla najuboższych.

Paschalny numer „ Gościa Niedzielnego”  obejmujący dwie niedziele – Niedzielę Zmartwychwstania  oraz Miłosierdzia Bożego, także  majowy numer  „ Małego Gościa Niedzielnego”, także majowy numer „Małego Gościa Niedzielnego” i inne czasopisma są do nabycia w kancelarii i w kościele. Opłatę można składać do skarbonki obok Krzyża.

 

Ofiary na potrzeby  naszego kościoła możemy składać w kancelarii  i na konto parafialne:            Parafia św. Michała Archanioła 41- 103  Siemianowice Śl. ul. Kościelna 1

95 1240 4227 1111 0000 4844 3395 .

Dzięki nim możemy dokończyć  renowację zewnętrznych  ścian i  wieży kościoła.

Za każdy dar  wszystkim ofiarodawcom  z całego  serca  dziękujemy.

 

         Choć twarde jest prawo Krzyża, choć bolesny Wielki Piątek,

         to jednak  Krzyż rodzi nowe życie, a Wielki Piątek jest przedsionkiem

         Wielkiej Niedzieli Zmartwychwstania Chrystusa Pana,

         jest zwycięstwem życia nad śmiercią,

         jest nadzieją śmiertelnych słabych, wątpiących i grzesznych.

 

  (Stefan Kard. Wyszyński)

 

Niech to dzisiejsze spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym, po trudach Wielkiego Tygodnia, zapali nasze serca paschalnym płomieniem. Umocnieni  Jego błogosławieństwem rozpraszajmy mroki codzienności – swojej i tych, których w niej spotkamy.

| UWAGA!!! - Nie mając  sposobności wyspowiadania się, dla usposobienia duszy  do stanu łaski, możemy   wzbudzić akt żalu doskonałego, który  zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej. |||, | DO ODWOŁANIA obowiązuje dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej ||| Za pośrednictwem naszej parafialnej strony internetowej możemy korzystać z transmisji Mszy św. z naszego kościoła w niedziele o godz.10:00 i w 2 Święto o  godz. 10:00. |

Obrazy są chronione przed kopiowaniem !
K A N C E L A R I A
GODZINY URZĘDOWANIA KANCELARII PARAFIALNEJ:
Poniedziałek od 8:30 do 12:00
Wtorek od 8:30 do 12:00
Środa od 8:30 do 12:00, dodatkowo od 16:00 do 18:00
Czwartek od 8:30 do 12:00
Piątek od 8:30 do 12:00, dodatkowo od 16:00 do 18:00

ADRES POCZTOWY:
Rzymsko-Katolicka Parafia św. Michała Archanioła
ul. Kościelna 1
41-103 Siemianowice Śląskie
Tel.: (+48 32) 228 11 90
FAX: (+48 32) 228 11 90
Zostań redaktorem naszej strony parafialnej!

Wszystkich potrafiących pisać ciekawe teksty oraz robić ładne zdjęcia (nawet smartfonem), prosimy o zgłoszenie się do pomocy przy redagowaniu strony www.michalkowice.ihs.pl.
Prosimy poniżej podać swoje Imię i Nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu.