Ogłoszenia duszpasterskie

Jezus Chrystus gromadzi nas na świętej wieczerzy i chce nas karmić chlebem na życie wieczne. Tłum, dla którego rozmnożył chleb chciał obwołać Go królem, On jednak usunął się na górę. Pełni wdzięczności za dar Eucharystii otwórzmy nasze serca, by nasz Pan faktycznie mógł w nich królować, a na początku tej Eucharystii przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy.

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest  na nasz kościół.

 

o – 0 – o

 

Dzisiaj po każdej Mszy św.  będziemy udzielać uroczystego błogosławieństwa kierowcom oraz ich samochodom i innym pojazdom mechanicznym. Błogosławieństwa będziemy udzielać na parkingu parafialnym oraz na dużym parkingu po drugiej stronie ulicy Kościelnej. Będzie przy tym okazja  złożenia ofiary 1 grosza za każdy szczęśliwie przejechany kilometr na rzecz misyjnych środków transportu.

 

Na Nieszpory zapraszamy o godz. 17:00

 

Decyzją Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca od niedzieli 1 sierpnia ks. Bogusław Świech obejmuje posługę administratora naszej parafii. Msza św. powitalna odbędzie się w niedzielę 1 sierpnia o godz. 10:00.

 

W niedzielę rozpoczyna się miesiąc sierpień, w którym wzywamy do trzeźwości i abstynencji. Swoje postanowienia trzeźwościowe możemy wpisać do Księgi trzeźwości wyłożonej w naszym kościele od 1 sierpnia. Nasze wyrzeczenie się alkoholu ofiarujmy Panu Bogu w duchu wynagrodzenia za grzechy pijaństwa.

 

 

W czasie naszych urlopów i wypoczynku wakacyjnego pamiętajmy o Panu Bogu, o uczestnictwie  w niedzielnej Mszy św., ale też o godnym zachowaniu i odpowiednim stroju  w kościele.

 

W „Gościu  Niedzielnym” między innymi:

 

O świętych Annie i Joachimie – dziadkach Pana Jezusa, którzy stali się patronami ustanowionego przez papieża Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych, a w wakacyjnym cyklu klasztor klarysek w Starym Sączu, gdzie swój ziemski żywot zakończyła św. Kinga.

 

 

Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na Wydział Teologiczny UŚ.

|||| Decyzją Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca od niedzieli 1 sierpnia ks. Bogusław Świech obejmuje posługę administratora naszej parafii. Msza św. powitalna odbędzie się w niedzielę 1 sierpnia o godz. 10:00.||||, Przypominamy, że w miesiącu sierpniu Kościół wzywa wiernych do abstynencji i trzeźwości.

Jezus litował się nad ludźmi, którzy byli jak owce nie mające pasterza. Dzisiaj gromadzi nas w tej wspólnocie wiary, aby nas pouczyć o tym, iż – jak to usłyszymy w Liturgii Słowa to On „jest naszym pokojem”. Otwórzmy zatem nasze serca na działanie Jego pokoju w nas, a na początku tej Eucharystii przeprośmy Boga za każdy nasz grzech.

 

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na budowę kościoła w Pszczynie.

 

Po południu o godz. 17:00 zapraszamy na nieszpory niedzielne.

 

Dziękczynna Msza św. za 25 lat posługi proboszczowskiej przechodzącego na emeryturę Księdza Proboszcza Eugeniusza Kurpasa odbędzie się w sobotę, 24 lipca o godz. 18:00.

 

 

Za tydzień w niedzielę  archidiecezjalne uroczystości ku czci  św. Krzysztofa – patrona kierowców. W związku z tym w przyszłą niedzielę  po każdej Mszy św. (począwszy od niedzielnej Mszy św. w sobotę wieczorem) będziemy udzielać uroczystego błogosławieństwa kierowcom oraz ich samochodom i innym pojazdom mechanicznym. Błogosławieństwa będziemy udzielać na parkingu parafialnym  oraz na dużym parkingu po drugiej stronie ulicy Kościelnej. Będzie przy tym okazja złożenia ofiary 1 grosza za każdy szczęśliwie przejechany kilometr na rzecz misyjnych środków transportu.

 

W czasie naszych urlopów i wypoczynku wakacyjnego pamiętajmy o Panu Bogu, o uczestnictwie w niedzielnej Mszy św., ale też o godnym zachowaniu  i odpowiednim stroju  w kościele.

 

W dzisiejszym Gościu Niedzielnym:

 

Oblaci z Kanady wyjaśniają, jaka jest prawda o odkrytych grobach indiańskich dzieci i jakie są przyczyny podpalania kościołów w tym kraju.
A w wakacyjnym cyklu tama we Włocławku – miejsce związane z męczeńską śmiercią ks. Jerzego Popiełuszki.

 

Kolekta przyszłej niedzieli zostanie przeznaczona na  nasz kościół.

Dziękczynna Msza św. za 25 lat posługi proboszczowskiej przechodzącego na emeryturę Księdza Proboszcza Eugeniusza Kurpasa odbędzie się w sobotę, 24 lipca o godz. 18:00.,

W dzisiejszej liturgii usłyszymy, że Bóg w Chrystusie wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Przeznaczył nas dla siebie jako synów, z miłości. Gromadząc się na tej Eucharystii w imię Jezusa Chrystusa, otwórzmy się na tę miłość. I abyśmy z czystym sercem mogli sprawować te święte obrzędy, przeprośmy za wszystkie nasze grzechy

Kolekta zostanie przeznaczona na nasz kościół.

           

Po południu o godz. 17:00 zapraszamy na nieszpory niedzielne.

12 lipca swoje urodziny obchodzi ks. Proboszcz Eugeniusz Kurpas.
Otoczmy Go swoją modlitwą. Msza św. w intencji Księdza Proboszcza jurto, w poniedziałek o godz. 18:00.

We wtorek 13 lipca po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo ku czci Matki Boskiej Fatimskiej  - różaniec, procesja wokół kościoła. Prosimy zabrać świece.

 

W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca na nabożeństwo zapraszamy po mszy św. o godz. 7:30

 

Decyzją Metropolity Katowickiego, Arcybiskupa Wiktora Skworca, z końcem lipca nastąpi zmiana na stanowisku proboszcza parafii św. Michała Archanioła w Siemianowicach Śl. – Michałkowicach. W miejsce odchodzącego na emeryturę ks. Eugeniusza Kurpasa, administratorem parafii został mianowany od 1 sierpnia b.r. ks. Bogusław Świech, dotychczasowy wikariusz parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Piasku. Obydwu Księży polecamy modlitwie parafian. Dziękczynna Msza św. za 25 lat posługi proboszczowskiej przechodzącego na emeryturę Księdza Proboszcza Eugeniusza Kurpasa odbędzie się w sobotę, 24 lipca o godz. 18:00.

 

Życzymy wszystkim błogosławionego wypoczynku podczas urlopów i wyjazdów.
Zachęcamy do odwiedzania sanktuariów, zgłębiania wiedzy religijnej i sięgania do czasopism katolickich.

 

 

W najnowszym Gościu Niedzielnym:

 

warto zwrócić uwagę na teksty poświęcone relacjom pomiędzy Izraelem a Polską w kontekście ostatniej nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Temu tematowi poświęcona jest również rozmowa z izraelskim dziennikarzem i pisarzem Yossim Kleinem Halevim.

 

Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na budowę kościoła w Pszczynie.

|||| Dziękczynna Msza św. za 25 lat posługi proboszczowskiej przechodzącego na emeryturę Księdza Proboszcza Eugeniusza Kurpasa sprawowana będzie w sobotę, 24 lipca o godz. 18:00. ||||, Administratorem naszej parafii został mianowany od 1 sierpnia b.r. ks. Bogusław Świech.

Jezus, gdy przyszedł do swego rodzinnego miasta, spotkał się z powątpiewaniem i niedowiarstwem. „Skąd On to ma?” – pytali ludzie. My, gromadzący się wokół  Niego na niedzielnej Eucharystii, nie tylko chcemy Go słuchać, lecz również doświadczać Jego  mocy. Otwórzmy teraz nasze serca na Jego działanie , a na początku tej Mszy  Świętej przeprośmy Boga za każdy nasz grzech.

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli  jest przeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne.

 

- o  0  o -

 

Po południu o godz. 17:00 zapraszamy na nieszpory niedzielne.

 

We wtorek, 6 lipca, święto patronalne  Apostolstwa Chorych – Wspomnienie  Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Pamiętajmy o naszych  chorych w modlitwach.  W tym dniu (6 lipca) odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka Apostolstwa Chorych na Jasną Górę.

Msza święta o godz. 11.00. TVP3 będzie transmitować Mszę św. z kaplicy Cudownego Obrazu.

 

  • W niedziele odprawiamy Msze święte według porządku wakacyjnego, tzn. nie będzie Mszy św. o godz.15:45.

 

  • W czasie wakacji, jest nieco więcej wolnego czasu, zechciejmy sięgnąć do katolickiej książki i prasy.

 

W tym tygodniu w  ” Gościu Niedzielnym”:

m.in. o Małych Braciach Baranka

- przybyłej niedawno do Polski wspólnocie zakonnej o niezwykłym charyzmacie, a w wakacyjnym cyklu reportaż z Miejsca Piastowego, skąd odszedł do nieba założyciel michalitów bł. Ks. Bronisław Markiewicz.

 

Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na nasz kościół.

 

Niech nowy tydzień będzie dla nas  czasem poznawania Jezusa i Jego miłości, abyśmy stawali się Jego uczniami. Na czas , który jest przed nami, we wszystkich trudach i radościach, niech nas umacnia Boże błogosławieństwo.

|||| W czasie wakacji odprawiamy Msze święte niedzielne według porządku wakacyjnego, tzn. nie będzie Mszy św. o godz.15:45. ||||, Administratorem naszej parafii został mianowany od 1 sierpnia b.r. ks. Bogusław Świech., natomiast Ks. Proboszcz Eugeniusz Kurpas, z końcem lipca br. odchodzi na emeryturę.

Obrazy są chronione przed kopiowaniem !
K A N C E L A R I A
GODZINY URZĘDOWANIA KANCELARII PARAFIALNEJ:
Poniedziałek od 8:30 do 12:00
Wtorek od 8:30 do 12:00
Środa od 8:30 do 12:00, dodatkowo od 16:00 do 18:00
Czwartek od 8:30 do 12:00
Piątek od 8:30 do 12:00, dodatkowo od 16:00 do 18:00

ADRES POCZTOWY:
Rzymsko-Katolicka Parafia św. Michała Archanioła
ul. Kościelna 1
41-103 Siemianowice Śląskie
Tel.: (+48 32) 228 11 90
FAX: (+48 32) 228 11 90
Zostań redaktorem naszej strony parafialnej!

Wszystkich potrafiących pisać ciekawe teksty oraz robić ładne zdjęcia (nawet smartfonem), prosimy o zgłoszenie się do pomocy przy redagowaniu strony www.michalkowice.ihs.pl.
Prosimy poniżej podać swoje Imię i Nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu.