Kościół

Parafia

Parafia św. Michała Archanioła w MichałkowicachRzymsko-katolicka parafia pod wezwaniem św. Michała Archanioła Została utworzona w XIII wieku. Z tej parafii pochodzi  +biskup Czesław Domin.

Parafia św. Michała Archanioła powstała według przypuszczeń w latach 1290–1310 na terenie wsi Michałkowice i jest jedną z najstarszych parafii w kasztelanii bytomskiej i dekanacie sławkowskim.

Pierwsze potwierdzone wzmianki o parafii odnotowane w kolektoriach świętopietrza i dziesięcinach papieskich pochodzą z lat: 1325, 1328 i okresu między 1336 a 1357. Według dokumentów kolektora papieskiego Andrzeja z Verolo w 1326, wieś Michałkowice i budynek kościoła zostały opuszczone. W źródłach z lat 1363–1374 budynek kościoła uległ prawdopodobnie zniszczeniu. 14 lutego 1402 roku powstał nowy drewniany kościół ufundowany przez Macieja Wrochlika z Bytkowa.

Ważną datą w historii parafii było powstanie pierwszej w okolicy przykościelnej szkoły w 1421. Najstarszy opis kościoła pochodzi z roku 1598 i został sporządzony przez ks. Krzysztofa Kazimierskiego. Wokół ówczesnego kościoła znajdowały się zabudowania gospodarcze, ogrody i plebania.

W 1786 roku rozpoczęto rozbiórkę starego budynku kościoła i budowę nowego murowanego w stylu późnobarokowym. Patronami budowy byli: Antonii Rheinbaben, Lazarus Henckel von Donnersmarck, Johann Nepomucen von Kloch, Józef Mikusz i ks. proboszcz Wojciech Pawlikowski. 21 października 1787 poświęcono nowy kościół. Był on skromny na planie czworoboku i mieścił jedynie 600 osób. W 1829 roku dobudowano wieżę, a 1858 boczne skrzydła, kryptę i kaplicę. Dzięki przebudowie świątynia mieściła ponad dwa razy więcej wiernych. Mimo to, kościół z biegiem lat stawał się zbyt mały dla zwiększającej się ilości mieszkańców okolicznych terenów, co było spowodowane rozwojem przemysłu.

Budowę nowego kościoła rozpoczęto 1 października 1902 według projektu wybitnego architekta Ludwiga Schneidera. Kamień węgielny poświęcono 26 kwietnia 1903. Kosztującą około 200 tysięcy marek budowę ukończono w 1904 roku. Postawiona wówczas świątynia istnieje dotychczas.

2 czerwca 1910 roku biskup metropolita wrocławski Georg Kopp dokonał konsekracji kościoła. Rozbudowano w tym samym roku plebanię (podwyższono parterowy budynek o nadbudowane piętro), a proboszcz ks.Maximilian Gerlich ufundował szpital dla starców nazwany "Maximilianeum"(od jego imienia) – obecnie Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez zgromadzenie ss. boromeuszek.

W 1926 na zlecenie ks. Brandysa malarz Kowalewski z Katowic odnowił kościelną polichromię. Ustawiono wówczas ołtarz św. Rodziny oraz figury św. Józefa, św. Franciszka z Asyżu, św. Antoniego, Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej i krucyfiks, który był dziełem rzeźbiarza Folka z Pawłowic.

W 1973 roku świątynia otrzymała nowoczesny wystrój zaprojektowany przez inż. arch. Krystiana Laskego z Katowic. Pod pretekstem wymogów Soboru watykańskiego II zniszczono centralnie usytuowany witraż, ołtarz główny, usunięto balaski i stopnie w prezbiterium oraz polichromię. Nowy ołtarz stanął bliżej nawy głównej, a metalowa płaskorzeźba św. Michała Archanioła na tle betonowych słupów zastąpiła piękny, drewniany ołtarz autorstwa Carla Buhla, udekorowany licznymi rzeźbami z obrazem św. Michała Archanioła umieszczonym pośrodku.

Przez ostatnie kilkanaście lat kościół przechodził szereg remontów i restauracji. Zamontowano ogrzewanie podłogowe i kanalizację, wymieniono cały dach wraz z remontem wieży, położona nową granitową posadzkę i przemalowano wnętrze. Na początku 2015 r. konserwator diecezjalny w porozumieniu z ks.proboszczem parafii zadecydował o odtworzeniu pierwotnego ołtarza wg rysunku projektowego Carla Buhla. Do zrekonstruowanego ołtarza użyto oryginalnych rzeźb, które zostały zabezpieczone przez parafię, które po fachowo przeprowadzonej konserwacji trafiły z powrotem na ołtarz. Nie odzyskano już jednak oryginalnego obrazu św. Michała Archanioła, który to trafił do jednej z parafii na Pomorzu. W jego miejsce została namalowana kopia nieco różniąca się kolorystyką od oryginału.

 

 

 

Duszpasterze - księża pracujący w parafii michałkowickiej:

Ks. Proboszcz Eugeniusz Kurpas

Ks. Eugeniusz Kurpas - proboszcz

Zgodnie z dekretem proboszczowskim księdza Arcybiskupa w 1996 roku ks. Eugeniusz rozpoczął swoją posługę proboszczowską w naszej parafii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Artur Stefański

Ks. Artur Stefański - wikary

Zgodnie z dekretem księdza Arcybiskupa od 1 września 2017 roku ks. Artur rozpoczął swoją posługę duszpasterską w naszej parafii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Zbigniew Biela

Ks. Zbigniew Biela - rezydent

Zgodnie z dekretem księdza Arcybiskupa od maja 2015 roku ks Zbigniew rozpoczął swoją posługę duszpasterską w naszej parafii jako rezydent.

Ksiądz Zbigniew pełni również posługę kapelana
w Caritasie Archidiecezji Katowickiej;
Ośrodek Św. Floriana - Dom Pomocy Społecznej
w Chorzowie Starym.

 

 

 

 

 

Lista Księża pracujących w parafii michałkowickiej od 1970       Księża pochodzący z parafii michałkowickiej      Proboszczowie parafii michałkowickiej

 

 

sakramenty święte

Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego. /KKK 1210

 • Chrzest
  Sakrament chrztu udzielany jest w naszej parafii: w każdą I i III niedzielę miesiąca o godz. 15:45, natomiast w miesiącach…
 • Bierzmowanie
  Sakrament bierzmowania przyjmuje zasadniczo młodzież III klas gimnazjalnych. Przygotowanie trwa cały rok i odbywa się podczas katechezy w szkole oraz…
 • Eucharystia
  W naszym kościele, codziennie sprawowana jest Eucharystia, od poniedziałku do piątku rano o godz. 7.30 a wieczorem o godz. 18.00.…
 • Sakrament pokuty
  Okazja do spowiedzi św. istnieje zawsze przed Mszą św. poranną i wieczorną, a w soboty oraz w I czwartek i…
 • Namaszczenie chorych
  Odwiedziny chorych parafian w ich domach odbywają się raz w miesiącu. Kapłan idzie do chorego również wtedy, gdy indywidualnie prosi…
 • Kapłaństwo
  Sakrament kapłaństwa ustanowił go Jezus w Jerozolimie, w Wieczerniku, w przededniu swojej męki i śmierci na krzyżu. Sakrament ten powstał…
 • Małżeństwo
  Sprawy związane z zawarciem sakramentu małżeństwa załatwia się w kancelarii parafialnej. Należy się zgłosić w kancelarii, przynosząc ze sobą dowód…

sens życia

Jezus jedynym Zbawicielem człowieka. Jeśli trwasz w przekonaniu, że wolny jesteś od grzechu, jeśli wydaje ci się, że jesteś w miarę porządnym człowiekiem i niewiele jest w tobie do zmiany - OSZUKUJESZ SAM SIEBIE, a grzech zamaskował się w tobie. Grzech przychodzi na świat nie przez Boga, lecz przez decyzję wolnej woli człowieka.
Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. /1J 1,8-9/
Syn Boży stał się człowiekiem po to, by swoją prawdą i miłością wybawiać wszystkich ludzi we wszystkich pokoleniach. On ma moc wybawiać KAŻDEGO i także Ciebie z największego zagrożenia: z Twoich własnych słabości, zaniedbań i grzechów.
Według planu Bożego wszyscy ludzie zostają odkupieni, wyzwoleni i zbawieni przez Niego. Mówi św. Paweł: wszyscy (...) zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie» (Rz 3, 23-24). Zbawienie jest darem, który każdy może otrzymać, WYRAŻAJĄC Z WŁASNEJ WOLI zgodę i gotowość do pełnej współpracy z Jezusem. Zbawienie i życie wieczne, po śmierci powinno stanowić SENS KAŻDEGO DNIA TWOJEGO ŻYCIA.

Więcej informacji znajdziesz w dziale NAUCZANIE

Obrazy są chronione przed kopiowaniem !
K A N C E L A R I A
GODZINY URZĘDOWANIA KANCELARII PARAFIALNEJ:
Poniedziałek od 8:30 do 12:00
Wtorek od 8:30 do 12:00
Środa od 8:30 do 12:00, dodatkowo od 16:00 do 18:00
Czwartek od 8:30 do 12:00
Piątek od 8:30 do 12:00, dodatkowo od 16:00 do 18:00

ADRES POCZTOWY:
Rzymsko-Katolicka Parafia św. Michała Archanioła
ul. Kościelna 1
41-103 Siemianowice Śląskie
Tel.: (+48 32) 228 11 90
FAX: (+48 32) 228 11 90
Zostań redaktorem naszej strony parafialnej!

Wszystkich potrafiących pisać ciekawe teksty oraz robić ładne zdjęcia (nawet smartfonem), prosimy o zgłoszenie się do pomocy przy redagowaniu strony www.michalkowice.ihs.pl.
Prosimy poniżej podać swoje Imię i Nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu.

ks. kanonik Leonard Swoboda (zmarł 28.05.2011 r.)

Ks. Janusz Frelich- (w parafii od) 1971
Ks. Henryk Kuś- 1971
Ks. Piotr Molenda- 1971
Ks. Jerzy Horzela- 1974
Ks. Andrzej Chruszcz- 1974
Ks. Seweryn Łakomy- 1974
Ks. Piotr Zegrodzki- 1977
Ks. Paweł Grządziel- 1977
Ks. Eugeniusz Bienek- 1977
Ks. Konrad Zubel- 1978
Ks. Stanisław Puchała- 1980
Ks. Józef Anczok- 1980
Ks. Roman Kempny- 1980
Ks. Józef Kracla- 1981
Ks. Faustyn Jankowski- 1981
Ks. Damian Psota- 1984
Ks. Piotr Guzy- 1984
Ks. Eugeniusz Krasoń- 1985
Ks. Bogusław Płonka- 1987
Ks. Jan Piontek- 1988
Ks. Stanisław Musioł- 1989
Ks. Marek Sówka- 1989
Ks. Jerzy Strzoda- 1989
Ks. Joachim Konkol- 1990
Ks. Arkadiusz Wuwer- 1990
Ks. Henryk Krawczyk- 1993
Ks. Marek Rabenda- 1993
Ks. Edward Kopka- 1994
Ks. Dariusz Gembała- 1995
Ks. Krzysztof Wojaczek- 1996
Ks. Jarosław Paszkot- 1996
Ks. Kazimierz Folkert- 1998
Ks. Dariusz Antoniewicz- 1999
Ks. Krzysztof Kmak- 1999
Ks. Antoni Owczarek- 2000
Ks. Adam Zakrzewski- 2001
Ks. Henryk Dombek- 2001
Ks. Jan Pysik - 2004
Ks. Joachim Glanc- 2005
Ks. Krzysztof Gembara- 2007
Ks. Eugeniusz Paruzel- 2005
Ks. Piotr Uroda- 2009
Ks. Marek Lampa- 2010
Ks. Kazimierz Musioł- 2011
Ks. Dawid Sładek - 2012
Ks. Tomasz Tesarczyk - 2013
Ks. Jan Boradyn - 2014
Ks. Łukasz Wieczorek - 2015
Ks. Sebastian Mazur - 2016
Ks. Bogusław Jonczyk - 2017
Ks. Artur Stefański - 2017

Ks. Wincenty Bożek- wyśw. 1851
Ks. Wojciech Migalski- wyśw. 1901
Ks. Wilhelm Pniok- wyśw. 1923
Ks. Bernard Grzywocz- wyśw. 1937
Ks. Paweł Kupny- wyśw. 1943
O. Herman Kupny- wyśw. 1946
Ks. Józef Porcek- wyśw. 1950
Ks. bp Czesław Domin- wyśw. 1953
Ks. Jerzy Bachowski- wyśw. 1956
Ks. Józef Gruszka- wyśw. 1956
Ks. Arkadiusz Tomanek- wyśw. 1956
Ks. Alfred Ryguła SDS- wyśw. 1958
Ks. Walerian Szendzielorz- wyśw. 1960
Ks. Antoni Czapla- wyśw. 1962
Ks. Ryszard Paleta- wyśw. 1963
Ks. Jerzy Matysik- wyśw. 1963
Ks. Zenon Szczęsny- wyśw. 1964
Ks. Gerard Gnida- wyśw. 1966
Ks. Bartłomiej Franki- wyśw. 1967
Ks. Alojzy Diskau- wyśw. 1972
Ks. Jan Przybylok- wyśw. 1975
Ks. Piotr Płonka- wyśw. 1975
Ks. Henryk Kuczob- wyśw. 1976
Ks. Andrzej Przywara- wyśw. 1977
Ks. Jerzy Palka SVD-wyśw. 1978
Ks. Andrzej Żydek- wyśw. 1979
O. Paweł Bachowski CRMin. Inf.- wyśw. 1981
O. Benedykt Jurkiewicz OCD- wyśw. 1983
Ks. Paweł Bul- wyśw. 1986
Ks. Krzysztof Olszewski- wyśw. 1987
O. Fryderyk Grzesiek OFM- wyśw. 1987
Ks. Andrzej Cioska- wyśw. 1995
Ks. Józef Wieczorek- wyśw. 1998
Ks. Adam Sobczyk MSF- wyśw. 1998
Ks. Wojciech Grzesiak- wyśw. 2003
O. Grzegorz Adamczyk OFMConv- wyśw. 2007
Ks. Dariusz Wroński- wyśw. 2009
Ks. Damian Grelik- wyśw. 2009
Ks. Mateusz Mnich - wyśw. 2017

Ks. proboszcz, dziekan Eugeniusz Kurpas - Proboszcz michałkowicki od 1996r. do nadal

Ks. prałat, proboszcz, dziekan Stanisław Sierla - Proboszcz michałkowicki od 29.VI.1971r. do 1996r.

Ks. proboszcz Jan Klyczka - Proboszcz michałkowicki od 1.IX.1960r. do swej śmierci 29.IV.1971r.

Ks. kanonik i senator, proboszcz Paweł Brandys - Proboszcz michałkowicki od 5.VI.1922r. do swej śmierci 24.IV.1950r.

Ks. proboszcz Maksymilian Gerlich - Proboszcz michałkowicki od 19.I.1899r. do 21.III.1922r. Budowniczy nowego kościoła w latach 1902 - 1904

Ks. proboszcz Juliusz Rother - Proboszcz michałkowicki od 24.XI.1887r. do swej śmierci 12.VI.1898r.

Ks. proboszcz Antoni Stabik - Proboszcz michałkowicki od I.1844r. do swej śmierci 3.IX.1887r.