Cmentarz parafialny

Kaplica przy wejściu na michałkowicki cmentarz

 

"Parafia michałkowicka po raz pierwszy była wzmiankowana w kolektoriach świętopietrza na lata 1325 - 1328. We wsi był już wówczas kościół, ale bez plebana. Wokół kościoła założony został pierwszy cmentarz. W najstarszym zachowanym opisie kościoła z 1589r., na który powołuje się Musioł w swej monografii Michałkowic, pomiędzy nieruchomościami kościoła wymienia także "cmentarz otoczony płotem; kostnica dobrze utrzymana". Osoby zasłużone dla parafii chowane były pod podłogą kościoła i pod dzwonnicą. W 1790r. władze pruskie, ze względów sanitarnych, zakazały tych praktyk.

 

 

 

 

 

Grób ks. Jana Klyczki

 

Stary cmentarz powiększano w XIX w. Dwukrotnie. Po raz pierwszy w 1833r. poprzez oddanie na ten cel części ogrodu przez Antona von Rheinbabena, właściciela pobliskiego Bytkowa. Powtórnie powiększono cmentarz na przełomie lat 1847 i 1848, podczas epidemii tyfusu, przez ogrodzenie kawałka pola plebańskiego.
Grób ks. proboszcza Jana Klyczki

 

 

 

 

 

 

Grób ks. Antoniego Stabika

 

Przez ponad pięć wieków był to jedyny cmentarz w okolicy, a kościół w Michałkowicach był kościołem parafialnym nie tylko dla Michałkowic, lecz także dla okolicznych miejscowości - Bytkowa, Bańgowa, Przełajki i Siemianowic, a także Maciejkowic, których mieszkańcy korzystali tak z kościoła jak i z cmentarza.
Grób ks. proboszcza Antoniego Stabika

 

 

 

 

 

 

 

Grób ks. proboszcza Pawła Brandysa

 

Wybudowany w roku 1786, na tym samym co dwa poprzednie miejscu, kościół barokowy był już kościołem murowanym, lecz podobnie jak poprzednie budowle, był niewielkich rozmiarów. W połowie XIX w. Stał się za ciasny - wówczas dobudowano dwie nawy, krypty i kaplicę. Tę rozbudowę zakończono w 1858r.
Grób ks. proboszcza Pawła Brandysa

 

 

 

 

 

 

 

Nowa kaplica cmentarna

 

18 lutego 1849 roku wydany został dokument, na mocy którego ustanowiono przeniesienie cmentarza spod kościoła w Michałkowicach na pole znajdujące się o 50 metrów dalej, przy drodze do Maciejkowic. 3 marca 1849r. Ludwig von Tieschowitz - starosta powiatowy w Bytomiu, gdzie zatwierdzono dokument - dał ex officio 4 morgi gruntu na urządzenie nowego cmentarza. W spisach inwentarza parafialnego z 1852 roku figurują oba cmentarze: stary i nowy. Inicjatorami założenia nowego cmentarza byli ówczesny proboszcz michałkowicki ks. Antoni Stabik oraz Anton von Rheinbaben - opiekun kościoła. W aktach Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach znajdują się dokumenty związane z założeniem tzw. nowego cmentarza w Michałkowicach. Zachował się protokół spotkania proboszcza, opiekuna kościoła i przedstawicieli wszystkich zainteresowanych gmin. Cmentarz przykościelny istniał jeszcze przez pewien czas, bo - jak już wspomniano - w spisach inwentarza parafialnego z 1852r. występują jeszcze oba cmentarze, stary i nowy, ale w 18854 mowa jest już tylko o jednym.
Nowa kaplica cmentarna

 

 

Zabytkowa kaplica cmentarna w Michałkowicach

 

Na założenie nowego cmentarza pieniądze wpłacały poszczególne gminy i dominia, tzn. Michałkowice, Bytków, Ignatzdorf, Maciejkowice, Siemianowice, Bańgów i Przełajka. W 1851r. Zebrano kwotę 3395 marek, a w 1854r. suma darowizn na cmentarz wynosiła 2865 marek. W 1854r. powierzchnia cmentarza wynosiła 66 arów 99 m2. Jak to określono w dekrecie biskupim z 17 października 1859r. zezwalającym na założenie nowego cmentarza - miejsce, na którym cmentarz miał być założony nazywano "Psie Pole" i leżało "w stronie Maciejkowickiej". Plan sytuacyjny z 1894r. uwzględnia kościół, nowy cmentarz o powierzchni 100 arów oraz zapewnione miejsce na powiększenie w przyszłości cmentarza w kierunku zachodnim o powierzchni 96 arów.
Zabytkowa kaplica cmentarna

 

 

 

 

Grób rodziców Bp. Domina na cmentarzu w Michałkowicach

 

Pomyślano także o wybudowaniu kaplicy cmentarnej, która pełnić miała jednocześnie funkcję kostnicy. 24 stycznia 1895r. bytomski inżynier J. Wygasch złożył w parafii projekt kaplicy cmentarnej. Rozebrana kilka lat temu kaplica była murowanym, niewielkim parterowym budynkiem z płaskim dachem. Zlokalizowana była niedaleko późniejszej, pięknej, neogotyckiej kaplicy, znajdującej się na cmentarzu na prawo od głównej alei, a ufundowanej przez rodzinę von Rheinbaben jako kaplica patronacka. Pod nią znajduje się krypta grobowa. Kaplica została poświęcona 16 czerwca 1903r. i nosiła wezwanie św. Jerzego. Dziś już całkowicie pozbawiona wystroju, jest nadal najpiękniejszą kaplicą cmentarną na terenie Siemianowic.
Grób rodziców Bp. Domina na cmentarzu w Michałkowicach

 

 

 

Grób rodziców Księdza Proboszcza Gerlicha w Michałkowicach

 

W obrębie cmentarza, od strony ulicy Maciejkowickiej, proboszcz Gerlich kazał wybudować niewielki dom dla grabarza. Fasada domu wtopiona jest w północny mur cmentarza. Mieszkało w nim kilka pokoleń grabarzy.
Na cmentarzu przy głównej alei spoczywają michałkowiccy proboszczowie: ks. antoni Stabik, ks. Juliusz Rother, ks. Paweł Brandys - poseł i senator RP, ks. Jan Klyczka, a także księża pochodzący z michałkowickiej parafii - ks. Józef Gruszka, ks. Jerzy Bachowski i ks. Paweł Kupny. Budowniczy kościoła michałkowickiego, ks. Maksymilian Gerlich, który opuścił parafię w 1922r., a później został proboszczem w Ujeździe, nie został pochowany na tym cmentarzu. Natomiast we wspólnym grobie w pobliżu kaplicy Rheinbabenów pochowani są rodzice ks. Gerlicha - Valentin i Therese. Grób ozdobiony jest pięknym wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
Grób rodziców Księdza Proboszcza Gerlicha na cmentarzu w Michałkowicach

 

 

 

Wiadomości zostały zapożyczone z ksiązki "Cmentarze Siemianowic Śląskich" - Małgorzaty Derus

Obrazy są chronione przed kopiowaniem !
K A N C E L A R I A
GODZINY URZĘDOWANIA KANCELARII PARAFIALNEJ:
Poniedziałek od 8:30 do 12:00
Wtorek od 8:30 do 12:00
Środa od 8:30 do 12:00, dodatkowo od 16:00 do 18:00
Czwartek od 8:30 do 12:00
Piątek od 8:30 do 12:00, dodatkowo od 16:00 do 18:00

ADRES POCZTOWY:
Rzymsko-Katolicka Parafia św. Michała Archanioła
ul. Kościelna 1
41-103 Siemianowice Śląskie
Tel.: (+48 32) 228 11 90
FAX: (+48 32) 228 11 90
Zostań redaktorem naszej strony parafialnej!

Wszystkich potrafiących pisać ciekawe teksty oraz robić ładne zdjęcia (nawet smartfonem), prosimy o zgłoszenie się do pomocy przy redagowaniu strony www.michalkowice.ihs.pl.
Prosimy poniżej podać swoje Imię i Nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu.