Ogłoszenia 4.12.2022

II Niedziela Adwentu4 grudnia 2022 Wsłuchując się w dzisiejszą Ewangelię, możemy doznać wstrząsu – Jan Chrzciciel zapowiada sąd i wzywa do nawrócenia. Słowo proroka jest stanowcze i wskazuje na konieczność przygotowania naszego życia na przyjście Chrystusa. Prośmy w...

Ogłoszenia 27.11.2022

I NIEDZIELA ADWENTU   Rozpoczynając czas Adwentu, chcemy przygotować się na ostateczne spotkanie z Panem. Niech udział w Eucharystii obudzi naszą gotowość na to spotkanie i rozpali pragnienie życia ukierunkowanego na Bożą chwałę. Kolektę dzisiejszej...

Ogłoszenia 20.11.2022

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSAKRÓLA WSZECHŚWIATA   Stajemy dzisiaj wobec tajemnicy Chrystusa Króla Wszechświata, który zaprasza nas, byśmy poddali się Jego panowaniu. Dziś odmawiając pobożnie Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi i spełniając...

Ogłoszenia 13.11.2022

33 Niedziela Zwykła              Rozpoczynając Eucharystię, chcemy stawać przed Bogiem w „Duchu i prawdzie”, z nadzieją na to, że czcząc Jego imię, możemy oczekiwać ocalenia i chwalebnej...

Ogłoszenia 06.11.2022

32 NIEDZIELA ZWYKŁA Usłyszymy dzisiaj w Ewangelii niezwykłą obietnicę. Jezus zapowiada, że ci, którzy „uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych”, równi będą aniołom. Świadomi tego, że Bóg obdarza nas niezwykłą godnością,...

Ogłoszenia 30.10.2022

31 NIEDZIELA ZWYKŁA Bóg jest hojny i dobry, a spotkanie z Nim przemienia serce człowieka – to podstawowe przesłanie dzisiejszej liturgii słowa. Zgromadzeni na Eucharystii chcemy przyjąć Boże obdarowanie i szczerze odpowiedzieć gotowością do dzielenia się z bliźnimi...