Ogłoszenia 03.07.2022

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA Ewangelia dzisiejszej niedzieli ukazuje Chrystusa, który obdarza swoich uczniów zaufaniem, powierzając im misję głoszenia królestwa Bożego. Posłani do nieprzychylnego środowiska mają zrezygnować z tego wszystkiego, co przeszkadza prawdziwie żyć i...

Ogłoszenia 26.06.2022

  XIII NIEDZIELA ZWYKŁA Pójście za Jezusem to decyzja o zostawieniu tego wszystkiego, co przeszkadza nam żyć i kochać prawdziwie. W dzisiejszej Ewangelii zobaczymy Chrystusa, który koryguje postawy tych, którzy pragną trwać z Nim w drodze. Rozpoczynając tę...

Ogłoszenia 19.06.2022r.

XII Niedziela Zwykła         Stajemy przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, który w dzisiejszej Ewangelii zadaje uczniom bardzo ważne pytanie: „Za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedź, której udziela Piotr: „Za Mesjasza Bożego” jest...

Ogłoszenia 12.06.2022

XI NIEDZIELA ZWYKŁA              Istnienie trzech Osób w jedynym Bogu było nie do przyjęcia dla Żydów strzegących prawdy o jedyności Boga. „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie...

Ogłoszenia 5.06.2022

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Jezus jest z nami zawsze i wszędzie. Jest naszym pokojem i radością. Przemienia, ożywia i umacnia nas Duchem Świętym, uzdalniając tym samym dodawania świadectwa. Niech udział w dzisiejszej Eucharystii pomoże nam otworzyć się na...

Ogłoszenia 29.05.2022

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE Wstąpienie Chrystusa do chwały Ojca jest zwieńczeniem Jego ziemskiej drogi. Zmartwychwstały Pan po przejściu z tego świata do nieba nie przestaje być jednak obecny w życiu Kościoła. Rozpoczynając sprawowanie Eucharystii, wzbudźmy wiarę w to,...