Ogłoszenia 16.06.2024

XI Niedziela Zwykła    W dzisiejszej liturgii usłyszymy o królestwie Bożym podobnym do ziarna, które zasiane w glebę wyrasta i przynosi wielki plon. Ziarno słowa Bożego jest darem danym dla naszego wzrostu. Przyjmijmy ten...

Ogłoszenia 9.06.2024

10 NIEDZIELA ZWYKŁA W dzisiejszej liturgii Zbawiciel zapewni nas, że Jego najbliższą rodziną są ci, którzy pełnią wolę Bożą. Otwórzmy się podczas tej Eucharystii na skierowane do nas słowo, przez które Bóg prowadzi nas bezpieczną...

Ogłoszenia 02.06.2024

9 NIEDZIELA ZWYKŁA Bóg dał przykazanie „Dzień święty święcić” nie po to, aby nam utrudniać życie, ale żeby je uświęcić. Oderwanie się od codziennych zajęć jest darem dla każdego, danym dla zadbania o relacje z Bogiem i bliźnimi. Wdzięczni za ten dar zwróćmy się...

Ogłoszenia 26.05.2024

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ Nad każdym z nas wezwano Ojca i Syna, i Ducha Świętego, gdy spłynęła na nas woda chrztu. Niemal każdą modlitwę zaczynamy od wezwania Trójcy Świętej i wielu wierzących w imię Ojca i Syna,...

Ogłoszenia 19.05.2024

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO Kiedy apostołowie wyszli z Wieczernika, byli odmienieni. Zadziwili obserwatorów odwagą i wymową zrozumiałą dla każdego. To dzieło Ducha Świętego. On, Trzecia Osoba Trójcy Świętej, działa dziś z taką samą mocą...

Ogłoszenia 12.05.2024

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE W liturgii słowa usłyszymy wezwanie Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”. Ewangelizacja to testament Chrystusa, dany nam przed wstąpieniem do nieba. Niech nakaz misyjny, który znamy tak dobrze, że...