Ogłoszenia 19.03.2023

IV Niedziela Wielkiego Postu Dziś czwarta niedziela Wielkiego Postu – niedziela laetare, czyli radości. Bóg zaprasza nas byśmy odkrywali z radością miłość, która wyraża się w Jezusie Chrystusie gotowym oddać za nas życie, by przywrócić Boże światło w naszych...

Ogłoszenia 12.03.2023

III Niedziela Wielkiego Postu „Daj mi pić”. Prośba Samarytanki wyraża pragnienie każdego z nas. Potrzebujemy wody żywej, bo potrzebujemy Boga. Niech spotkanie z Chrystusem przychodzącym w słowie i sakramencie zaspokoi nasz duchowy głód, abyśmy nie pragnęli niczego...

Ogłoszenia 5.03.2023

II Niedziela Wielkiego Postu  Dzisiaj Jezus zaprasza nas, żeby iść z Nim na górę. Taka wędrówka jest czasami trudna i męcząca. Trzeba się do niej dobrze przygotować. Święty Paweł w czytaniu zachęci nas do tego, żeby wziąć udział właśnie w takich trudach, bo to...

Ogłoszenia 26.02.2023

I Niedziela Wielkiego Postu   U progu okresu czterdziestu dni przygotowania do Świąt Wielkanocnych patrzymy na Jezusa, który własnym przykładem uświęca czas postu i podejmuje walkę z szatanem. Temu służą również rekolekcje parafialne, które dziś...

Ogłoszenia 19.02.2023

7 NIEDZIELA ZWYKŁA „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie”. Nasze ludzkie siły nie wystarczą, by wprowadzić w życie wymagające słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii....

Ogłoszenia 12.02.2023

VI Niedziela Zwykła Jezus wzywa nas dzisiaj do sprawiedliwości, która sprowadza się do naszej odpowiedzi na wolę Boga wyrażoną w przykazaniach. „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa...