Ogłoszenia 08.05.2022r.

Niedziela Dobrego Pasterza8 maja 2022 Ewangelia dzisiejszej niedzieli stawia przed naszymi oczami Chrystusa – Dobrego Pasterza, który zapewnia opiekę tym wszystkim, którzy Mu zaufali. „Moje owce nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki”. Wsłuchani w słowa...

Zasady wyborów Parafialnych Rad Duszpasterskich

ZASADY WYBORÓW PARAFIALNYCH RAD DUSZPASTERSKICH W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ   Wyboru członków parafialnej rady duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”) i jej wiceprzewodniczącego należy dokonać zgodnie z Regulaminem parafialnej rady duszpasterskiej w...

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ Parafialna rada duszpasterska (zwana dalej „Radą”) stanowi zgodnie z kan. 536 Kodeksu prawa kanonicznego ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii – w ramach ustawodawstwa...

Ogłoszenia 01.05.2022r.

III Niedziela Wielkanocna1 maja 2022 Gromadzimy się na uczcie miłości. Jezus, kochający nas bez granic, po raz kolejny daje siebie samego w ofierze, jako pokarm na wieczność. Również swoim słowem uczy, jak dzielić się nieocenionym darem Bożym – miłością. Niech...