Zasady wyborów Parafialnych Rad Duszpasterskich

ZASADY WYBORÓW PARAFIALNYCH RAD DUSZPASTERSKICH W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ   Wyboru członków parafialnej rady duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”) i jej wiceprzewodniczącego należy dokonać zgodnie z Regulaminem parafialnej rady duszpasterskiej w...

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ Parafialna rada duszpasterska (zwana dalej „Radą”) stanowi zgodnie z kan. 536 Kodeksu prawa kanonicznego ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii – w ramach ustawodawstwa...

Archidiecezjalna pielgrzymka osób chorych i niepełnosprawnych

Archidiecezjalna pielgrzymka osób chorych i niepełnosprawnych odbędzie się w piątek 13 maja w bazylice piekarskiej. Szczególną intencją będzie modlitwa za diakonów, którzy przyjmą następnego dnia święcenia prezbiteratu. W programie pielgrzymki: 8.45 –...

Konsultacje synodalne

KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGOW ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONSULTACJI SYNODALNYCH W PARAFIACH ARCHIDIECEZJI Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! Jesienią minionego roku papież Franciszek zainaugurował w Rzymie XVI Zwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów pod nazwą „Dla...

Wyrazy współczucia dla rodzin górników

Ekscelencjo,Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito, z wielkim smutkiem przyjmuję dramatyczne wiadomości, napływające z Kopalni Węgla Kamiennego Pniówek w Pawłowicach na Śląsku, w związku z katastrofą górniczą, po kolejnych wybuchach metanu. W imieniu...

Prośba o modlitwę w intencji górników z kopalni Pniówek

W związku z tragicznym wypadkiem na kopalni w Pawłowicach Śląskich i trwającą akcją ratunkową Metropolita katowicki zwrócił się do diecezjan z prośbą o modlitwę. W komunikacie przesłanym do parafii archidiecezji czytamy: Bracia i Siostry! Z wielkim smutkiem wsłuchuję...