PARAFIALNY  ODDZIAŁ  AKCJI  KATOLICKIEJ
w Parafii Św. Michała Archanioła w Michałkowicach
ul. Kościelna nr 1, 41-103 Siemianowice Śląskie

(Skrócona historia)

● Akcja Katolicka w Polsce – stowarzyszenie katolików świeckich ma osobowość prawną. Statutowa działalność obejmuje wszystkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego i politycznego. Struktury Akcji Katolickiej w Polsce tworzą:

1) Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej;
2) Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej;

3) Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.

● Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Michałkowicach – istnieje od listopada 1999r. Asystentem kościelnym z urzędu był ks.proboszcz Eugeniusz Kurpas.

Na spotkania zapraszano przedstawicieli życia publicznego tj. ludzi Kościoła, władz samorządowych miejskich, wojewódzkich, parlamentarzystów, służb specjalnych, służby zdrowia, itp. Poruszano problemy mieszkańców -rodzina, szkoła, zdrowie, bezpieczeństwo, praca i inne zagrożenia.

● Ważnym wydarzeniem był jubileusz setnej rocznicy poświęcenia obecnego kościoła  parafialnego p.w. św. Michała Archanioła – dokładna data 19 września 1904 – 2004r. Uroczystości kościelne poprzedziły misje parafialne prowadzone przez księży Werbistów. W niedzielę 19.09.2004r. odbyła się uroczysta Msza święta z procesją wokół kościoła, przy licznym udziale parafian i gości.

● Na przestrzeni lat odbywały się bezalkoholowe festyny parafialne  o nazwie MICHAŁFEST (9 razy), przy dużym udziale społeczności parafialnej oraz innych grup i stowarzyszeń spoza naszego miasta.

● Od 2008r. organizowano pielgrzymki biegowe: „Śladami św. Jana Pawła II po Ojczystej ziemi”, dla upamiętnienia największego z Rodu Polaków. Obrane cele to miejsca pielgrzymek św. Jana Pawła II do naszej Ojczyzny: -Wadowice, Radziechowy-Wieprz z Golgotą Beskidów, Kraków (ul.Franciszkańska), Zakopane-Krzeptówki, Skoczów-Kaplicówka, Góra św.Anny, Częstochowa-Jasna Góra, Kielce -lotnisko Masłów. Długość przebiegniętych tras to ok. 800 km.

Z inicjatywą wystąpiła grupa biegaczy przy dużym wsparciu ks.proboszcza, sponsorów i osób indywidualnych oraz służb porządkowych (policji, straży miejskiej). W takim biegu bierze udział od 20 do 35 osób w zależności od długości trasy. Każda Pielgrzymka ma hasło z cytatów św. .Jana Pawła II, ponadto dołączane są intencje ogólne i indywidualne. Przy okazji wspominano ważne wydarzenia historyczne kościelne, państwowe i regionalne.

● Kolejna inicjatywa to Uniwersytet Trzeciego Wieku utworzony przy Akcji Katolickiej Arch. Katowickiej. Inauguracja odbyła się 14 kwietnia 2018r. na Wydz. Teologicznym Uniwersytetu Śl. w Katowicach. Podmioty współpracujące: Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląska Izba Lekarska, UTW – Bytomia, Raciborza, Piekar Śl., Tarnowskich Gór. Wykłady dla uczestników odbywały się na Wydz. Teologicznym w Katowicach, ćwiczenia i badania lekarskie na Uniwersytecie Medycznym w Katowicach Ligocie. 

Wraz upływem terminu programu, nastąpiło zakończenie działalności w 2021 roku.

W związku z wybuchem pandemii koronawirusa w 2020r. oraz wydanych przez rząd RP obostrzeń sanitarnych, od dnia 13 marca 2020r., nastąpiło ograniczenie otwartych spotkań Akcji Katolickiej i oddziałów parafialnych. Większość wydarzeń odbywało się zdalnie przez internet lub media lokalne.
W okresie przed epidemią – spotkania odbywały się cyklicznie w każdy drugi piątek miesiąca. Prezes lub przedstawiciel zarządu POAK biorą udział w spotkaniach Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w odrębnych terminach.

_________________________

Propozycja działania po przerwie spowodowanej epidemią „koronawirusa”.

 

Motywacją niech będą słowa bp Damiana Miskusa OFM do młodzieży:

„Zamęt, który powstaje w wyniku braku jedności, ma swoje poważne konsekwencje w życiu osób, które dopiero wkraczają w dorosłość…

… Młodzi nie mogą pozostać sami w swoich poszukiwaniach, nawet jeśli starszym pokoleniom wydaje się, że za nimi nie nadążają…”

– Najbliższe cele – to odbudować relacje i współdziałanie z grupami parafialnymi i organizacjami społecznymi w naszym mieście.

– Poważny problem to małe zaangażowanie młodzieży w życie parafii i naszego stowarzyszenia.

_________________________

Opracował: Stefan Wieczorek
Kontakt:
Tel.: 505 058 967
e-mail: stefan.wieczorek@interia.pl