10 NIEDZIELA ZWYKŁA

W dzisiejszej liturgii Zbawiciel zapewni nas, że Jego najbliższą rodziną są ci, którzy pełnią wolę Bożą. Otwórzmy się podczas tej Eucharystii na skierowane do nas słowo, przez które Bóg prowadzi nas bezpieczną drogą swoich świętych przykazań i prośmy o błogosławieństwo dla całej wspólnoty Kościoła.

Kolekta jest przeznaczona na Wydział Teologiczny. Bóg zapłać za składane ofiary.

*****

  1. W czwartek, po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo ku czci Matki Boskiej Fatimskiej – różaniec i procesję wokół kościoła. Prosimy zabrać świece z okapnikami.
  2. W „Gościu Niedzielnym” polecamy m.in. artykuł o kulcie Serca Jezusa i Serca Maryi. W zakrystii jest do nabycia nowy numer Historii Kościoła a w nim m.in. o tym czy św. Piotr przebywał w Rzymie oraz jak wyglądało życie religijne podczas powstania warszawskiego. Cena 12 zł.
  3. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na bieżące potrzeby naszej parafii.
  4. W poniedziałek 17 czerwca po mszy wieczornej odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej.

Jak niektórzy parafianie zauważyli, na naszym cmentarzu, przy nowo wybrukowanych alejkach, są przygotowane miejsca pod zamontowanie słupów oświetleniowych. Słupy i lampy zostaną zakupione i postawione przez parafię. Jednak chcemy jako parafia złożyć petycję do Urzędu Miasta o podłączenie do oświetlenia miejskiego.

Jest to trakt komunikacyjny między osiedlami a także korzystają z niego dzieci chodzące do SP4. Korzystają z tego przejścia zarówno osoby wierzące jak i niewierzące, a oświetlenie chodnika przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa.

Dlatego też w niedzielę 16 i 23 czerwca po mszach Przedstawiciele Parafialnej Rady Duszpasterskiej będą zbierać podpisy przed kościołem. Od 17 czerwca będzie także możliwość złożenia podpisu w kancelarii parafialnej. Osoby, które chciałyby poprzeć naszą inicjatywę zostaną poproszone o podanie tylko imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania.

Poproszono o ogłoszenie:

Serdecznie zapraszamy na VIII PIKNIK ZDROWIA, który odbędzie się w dniu 15 czerwca 2024 r. w godz. 10.00 – 14.00 na terenie „Parku Tradycji”. Szczegóły na plakacie w gablotce.

INTENCJA PAPIESKA NA CZERWIEC 2024

Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.