Dziękujemy osobom, które zaangażowały się w postawienie ołtarzy na trasie Bożego Ciała, dzieciom komunijnym oraz sypiącym kwiaty, ich rodzicom, służbie liturgicznej i kościelnej, niosącym baldachim, kierującym ruchem, pocztowi sztandarowemu Dzieci Maryi, wszystkim, którzy przystroili okna swoich domów. Bóg zapłać zaangażowanym w przygotowanie uroczystości oraz jej uczestnikom za świadectwo swej wiary.

Zapraszam tradycyjnie na Mszę Świętą w intencji budowniczych ołtarzy, w niedzielę 16 czerwca o godz. 8.30.

Bóg zapłać za datki złożone podczas Mszy w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Kolekta została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu ołtarzy na Boże Ciało. Koszt to 6.200 zł. Zebrano w sumie 8.726 zł. 

 

OŁTARZ I

 

OŁTARZ II

 

OŁTARZ III

 

OŁTARZ IV