Konferencja Episkopatu Polski wybrała prezesa dla Akcji Katolickiej w Polsce.
 

         Podczas 397. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski obradującego w Warszawie w dniach 13-14 marca 2024 r. ks. biskupi wybrali nowego prezesa Akcji Katolickiej w Polsce, na kolejną VIII kadencję w latach 2024-2028. Tę zaszczytną i odpowiedzialną funkcję powierzyli p. Andrzejowi Kamińskiemu, prezesowi Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko – Żywieckiej. Serdecznie gratulujemy!
Jednocześnie zachęcamy do otoczenia modlitwą Pana Andrzeja i całe powierzone mu dzieło Akcji Katolickiej w Polsce.

        W imieniu Zarządu Krajowego  
        Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej
        w latach 2016-2020 oraz 2020-2024

 

 ŻYCIORYS

Pan Andrzej Kamiński, żonaty. Diecezja Bielsko – Żywiecka. Mieszka w Dankowicach – Gmina Wilamowice – Powiat Bielski. Województwo Śląskie. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych. Jego zawodowa ścieżka związana była z oświatą. Pracował jako nauczyciel, wizytator szkół zawodowych oraz dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  w Czechowicach-Dziedzicach.
Ponad rok pracował na stanowisku Dyrektora ds. organizacyjnych i eksploatacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

 Od 1996 roku jest członkiem Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej w parafii pw. Świętego Wojciecha w Dankowicach. Aktualnie pełni funkcję prezesa parafialnej AK. Od 2006 roku jest prezesem Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Jest wieloletnim członkiem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

Przez wiele lat był samorządowcem (radnym powiatowym, jak i radnym sejmiku województwa śląskiego). Od 2010 roku jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości.

W latach 2015-2019 był senatorem IX kadencji Senatu RP. W okresie od 24 czerwca 2021 roku do 22 lutego 2024 roku był wicestarostą Powiatu Bielskiego.

Z dniem 23 lutego 2024 roku przeszedł na emeryturę.

Opracował: S.Wieczorek na podst.: https://ak.org.pl/