4 Niedziela Wielkiego Postu – Laetare 10.03.2024

7.00  Do Op. Bożej z podziękowaniem za otrzymane  łaski z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże w intencji Zofii Klabisz z okazji 18 rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej Rodziny  
8.30 Za Parafian  
10.00 Do Op. Bożej przez wstaw. MB z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w int. Leonii Macherzyńskiej z okazji 90 rocznicy urodzin oraz o bł. Boże dla Rodziny  
11.30 Do Op. Bożej przez wstaw. MB z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Ingridy Mituła z okazji 80 rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla Rodziny  
15.45 Za + Stefana Kuśmierczyk, rodziców Cecylię i Józefa Powszok, brata Józefa Powszok, teściów Janinę i Stefana Kuśmierczyk,  
17.00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym  
18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące  

Poniedziałek 11.03.2024

7.30 Za + Annę i Emanuela Żydek, ich córkę Danutę  
18.00 1. Za + rodziców Marię i Gerarda oraz matkę Józefę  
  2. Za + Ingeborgę Stompel, Jerzego w kolejne rocznice śmierci, dusze w czyśćcu cierp.  

Wtorek 12.03.2024

7.30 Za + męża Romana Gizę w 10 rocz. śmierci salve, kuzyna Stefana, zięcia Joachima i wszystkich + z rodziny  
18.00 1. Za + Zbigniewa Kokoszka w 1 rocz. salve  
  2. Za + żonę Gabrielę Sikorską w 15 rocz. śmierci salve, rodziców Józefa i Mariannę, + z rodziny Sikorski, Piątek, Gnutek, Błaszczykowski  

Środa 13.03.2024

7.30 Za + dziadków Martynę i Stanisława Rzepus, Anastazję i Mikołaja Wadowskich, + z rodziny, dusze w czyśćcu cierp.  
18.00 1. Za + Lotara Segiet, + z rodziny Segiet, Burzyński, + Elżbietę i Stanisława Jodłowskich  
  2. Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Jolanty Krawczyk z ok. urodzin i wnuczki Alicji z ok. 3 rocz. urodzin oraz błog.B dla Rodziny  

Czwartek 14.03.2024

7.30 Za + Bolesława Janikowskiego w kolejna rocz. śmierci, żonę Annę, dusze w czyśćcu cierp.  
18.00 1. Za + Janinę Matras i jej męża Ludwika  
  2. Za + Janinę Nowicką w 2 rocz. śmierci, + Michała i Wiesława, + z pokrewieństwa  

Piątek 15.03.2024

7.30 Za + rodziców Piotra i Bronisławę Polewka, ich rodziców, siostrę Felicję, męża Mariana Skrzypek  
18.00 1. Za + zalecanych przy Drodze krzyżowej  
  2. Za + Ewę Chmielewską w 1 rocz. śmierci salve, jej męża Ireneusza, + rodziców z obu stron  

Sobota 16.03.2024

6.40 Godzinki ku czci św. Michała Archanioła  
7.30 Do Op.B przez wstaw. MB Częstochowskiej z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op. B i dary Ducha Św. dla Julii i Wiktora z ok. 18 rocz. urodzin oraz o błog. B dla Rodziny  
18.00 Za + Zygmunta Dubek w 1 rocz. śmierci  

5 Niedziela Wielkiego Postu 17.03.2024

7.00 Za + dziadków Elżbietę i Pawła Majchrzyk, Elżbietę i Ryszarda Świerkot, chrzestnych Helenę Januszewską i Ryszarda Lupierz  
8.30 Za Parafian  
10.00 W int. misji i Misjonarzy oraz członków Koła Przyjaciół Misji  
11.30 Do Op.B z prośbą o błog.B i zdrowie w pewnej intencji  
15.45 Chrzty i roczne dziecko: Michalina Szczygieł  
17.00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym  
18.00 Za + rodziców Annę Polowy w 3 rocz. śmierci oraz Romana w 20 rocz. śmierci