3 Niedziela Wielkiego Postu 03.03. 2024

7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
8.30 Za Parafian
10.00 Do Op. Bożej przez wstaw. MBP z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalszą op. Bożą i zdrowie w intencji Gerarda z okazji 80 rocz. ur oraz o błogosław. dla Rodziny
11.30 Do Op. Bożej przez wstaw. MBP z podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o dalszą op. Bożą i zdrowie w intencji Danuty Pyrchla z okazji 70 roczn. ur
15.45 Chrzty
17.00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
18.00 Za + Zbigniewa Pazderskiego w 1 rocz. śmierci

Poniedziałek 04.03.2024 Święto św. Kazimierza, Królewicza

7.30 Za ++ dziadków Bertę i Alojzego Diskau, Agnieszkę i Józefa Rybka oraz za dusze w czyśćcu cierp.
18.00 1. Za + Szczepana Macoch, Katarzynę i Józefa Mazurek oraz Michalinę Pianowską
  2. Za ++ rodziców Zenobię i Henryka, dziadków z obu str., ++ teściów Zofię i Edwarda, brata Stanisława i dusze w czyśćcu cierp

Wtorek 05.03.2024

7.30 Za ++ rodziców Amalię i Pawła Płaczek, siostrę Irenę Prusek, szwagra Mariana, siostrę Halinę Kwitek, ++ z rodzin Rzychoń, Płaczek, Kwitek oraz dusze w czyśćcu cierp
18.00 1. Do Op. Bożej przez wstaw. MBP z pr. o Boże błogosł. i potrzebne łaski oraz zdrowie dla koleżanki Krystyny z okazji ur.
  2. Za + córkę Zuzannę Fandrych w 6 rocz. śmierci, męża Wincentego, ++ z rodzin Solik, Paszek, Ziora, Łukasik, Meisnerowicz, Fandrych i dusze w czyśćcu cierp

Środa 06.03.2024

7.30 W intencji Róż Różańcowych
18.00 1. Za + Jerzego Prudło w 20 rocznicę śmierci salve i 100 rocznicę ziemskich urodzin, oraz jego + żonę
  2. Za + Stanisława Żurawskiego od lokatorów z ul. Sikorskiego 2c

Czwartek 07.03.2024

7.30 Za + męża Kazimierza Malik w 17 rocznicę śmierci, rodziców, teściów, brata Eryka, dziadków, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 1. W intencji Kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne
  2. Za + Rudolfa Anioł w 1 rocz. śmierci salve

Piątek 08.03.2024

7.30 Za + syna Andrzeja Marczyk, rodziców Emilię i Jana Ledwoń, braci i bratowe, Józefa Ledwoń, Hermana i Zenka, teściów Korbik, Annę i Mariana Ogórek, Marię Bacia, Józefa Jeziorowskiego, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące i poległych na wojnie
18.00 1. Za Zmarłych zalecanych przy Drodze Krzyżowej  
  2. Za + mamę Gertrudę Cieluch w 30 rocznicę śmierci salve, ojca Albina, braci Erwina i Rudolfa, męża Stanisława Lata

Sobota 09.03.2024

6.40 Godzinki ku czci św. Michała Archanioła
7.30 Za + Mamę w 5 rocznicę śmierci salve
18.00 Za + Irenę Podkidacz w 1 rocznicę śmierci

4 Niedziela Wielkiego Postu – Laetare 10.03.2024

7.00  Do Op. Bożej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błog. Boże w intencji Zofii Klabisz z okazji 18 rocznicy ur. oraz o błog. Boże dla całej Rodziny
8.30 Za Parafian
10.00 Do Op. Bożej przez wstaw. MB z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w int. Leonii Macherzyńskiej z okazji 90 rocznicy ur. oraz o bł. Boże dla Rodziny
11.30 Do Op. Bożej przez wstaw. MB z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Ingridy Mituła z okazji 80 rocznicy ur. oraz o błogosławieństwo Boże dla Rodziny
15.45 Za + Stefana Kuśmierczyk, rodziców Cecylię i Józefa Powszok, brata Józefa Powszok, teściów Janinę i Stefana Kuśmierczyk,
17.00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące