1 Niedziela Wielkiego Postu 18.02.2024

7.00 Do Op. Bożej przez wstaw. MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w int. Urszuli Lejko z ok. urodzin oraz błogosławieństwo Boże dla całej Rodziny
8.30 Za Parafian
10.00 Do Op. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Marii i Erwina Bujoczek z okazji 60 rocznicy Ślubu oraz błogosławieństwo Boże dla całej Rodziny
11.30 Do Op. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą w intencji Dawida i Daniela Nawrat z okazji 40 rocznicy urodzin
15.45 Chrzty i roczne dzieci: Jakub Waleczek i Lilianna Długajczyk
17.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
18.00 Za Henryka Parzentny od lokatorów z ul. Wyzwolenia 19c

Poniedziałek 19.02.2024

7.30 Za + matkę Różę Gajowską, ojca Polikarpa, męża Piotra, braci, bratowe, krewnych, przyjaciół oraz + z rodzin Szot, Gajowski, Bieniek
18.00 1. Za ++ Józefa Sobota, rodziców Marcelę i Teodora Sobota oraz rodzeństwo
  2. Za dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek 20.02.2024

7.30 Do Op. Bożej przez wstaw. MB z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Oli oraz o zdrowie dla całej Rodziny
18.00 1. Za ++ rodziców Alojzego i Franciszkę Pietrzyk, Marię Klyta, braci Ewalda, Sylwestra, Leonarda, bratową Annę, Marcina oraz Jana Hyrę
  2. Za + Helenę Chroszcz w 4 rocznicę śmierci

Środa 21.02.2024

7.30 Za ++ rodziców Józefę i Tomasza Dziubińskich, dziadków z obu stron, ++ z rodzin Gajdzik, Domagała, Bartosz, Pieczyk, Gałuszka, dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 1. Do Op. Bożej przez wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i dary Ducha Świętego dla Martyny Kajdan z ok. 15 roczn. urodzin oraz błogosławieństwo Boże dla Rodziny
  2. Za + Roberta Koncewicz i ++ z rodziny Koncewicz i Pastuszka

Czwartek 22.02.2024 – Święto Katedry Św. Piotra Apostoła

7.30 Za + męża Tadeusza i córkę Jolantę Brodziak
18.00 1. Za + Barbarę Ponicką w 2 rocznicę śmierci od dziewczyn z grupy ABC z Brynowa
  2. Za + Henryka Boczkowskiego w 3 roczn. śmierci, rodziców Magdalenę i Jerzego Boczkowskich, Bronisławę i Michała Imańskich

Piątek 23.02.2024

7.30 Za + matkę Władysławę w 5 rocznicę śmierci salve ojca Henryka Majkowskiego, ++ z rodziny i pokrewieństwo z obu stron
  18.00 1. Za Zmarłych zalecanych przy Drodze Krzyżowej
  2. Za + Annę Łapaj w 8 rocznicę śmierci, jej rodziców i siostrę Barbarę, Stanisława i Jerzego Łapaj, ich rodziców Annę i Leona Wyrzychowskich oraz ich rodziców

Sobota 24.02.2024

6.40 Godzinki ku czci św. Michała Archanioła
7.30 Za ++ Marię i Ignacego Dudek z ul. Łukasińskiego oraz Ernę i Włodzimierza Janoszka, dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 Za + Xymenę Nowak w 1 rocznicę śmierci

2 Niedziela Wielkiego Postu 25.02.2024

7.00 Za ++ z rodziny Domańskich
8.30 Za Parafian
10.00 W intencji dziecka Milana Miłek, jego rodziców i rodziców chrzestnych
11.30 Do Op. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą w intencji Anety Sroka z okazji 40 rocznicy urodzin
15.45 Za + Kazimierza Skrodzkiego w rocznicę ziemskich urodzin – od żony i rodziny
17.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
18.00 Za ++ rodziców Stanisławę i Piotra Orlikowskich, braci Stanisława i Sylwestra, za ++ z rodzin Orlikowskich, Krupińskich, Mikołajczyk