5 Niedziela zwykła 04.02.2024

7.00 Za + Franciszka Pępiak w 14 rocz. śmierci rodziców Janinę i Mieczysława Pępiak, + z rodzin Rudziński, Pępiak, dusze w czyśćcu cierp.
8.30 Za Parafian
10.00 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Krzysztofa i Marii Pradela z ok. 30 rocz. Urodzin oraz błog.B dla córek
11.30 Do Op.B przez wstaw. MBP i św. Michała Archanioła z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Kazimiery Cichoń z ok. 80 rocz. Urodzin TD
15.45 Chrzty
17.00 Nieszpory
18.00 Za + Rozalię Wasilewską, jej męża Ryszarda, syna Leszka, + z pokrew. od lok. z ul. Pocztowej 11

Poniedziałek 05.02.2024 – Wspomnienie Św. Agaty, dz. i męczennicy

7.30 Do Op. Bożej przez wstaw. MBNP z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą w intencji Doroty Lityńskiej z okazji 93 rocznicy urodzin
18.00 Za + córkę Alicję Mrozek w rocznicę śmierci, męża Władysława Zielińskiego, teściów, rodziców, braci, szwagrów i szwagierki

Wtorek 06.02.2024 – Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników

7.30 Za + Różę Adamek, rodziców i zmarłych z rodziny
18.00 Za + Krystynę Bobrowską w 1 rocznicę śmierci salve

Środa 07.02.2024.

7.30 W intencji Róż Różańcowych
18.00 Za + Bożenę Chojnacką w 1 rocznicę śmierci salve

Czwartek 08.02.2024

7.30 Za + Feliksę Józefczyk w 3 rocznicę śmierci
18.00 Za + Mariusza Fronczek w 1 rocznicę śmierci salve, braci Stefana i Eugeniusza, ojca, dziadków i zmarłych z rodziny

Piątek 09.02.2024

7.30 Do Op. Bożej przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Weroniki z okazji kolejnej rocznicy urodzin i błogosławieństwo Boże dla całej Rodziny
18.00 Za + Andrzeja Kaczmarek od lokatorów z ul. Wyzwolenia 8 B

Sobota 10.02.2024 – Wspomnienie św. Scholastyki, dz.

6.40 Godzinki ku czci św. Michała Archanioła
7.30 Do Op. Bożej przez wstawiennictwo MB Uzdrowienia Chorych z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ani
10.30 W intencji Chorych z okazji zbliżającego się Dnia Chorego
18.00 Za + Elżbietę Stelmach w 3 rocznicę śmierci

6 Niedziela zwykła 11.02.2024

7.00 Za + mamę Zofię Nowak, ojca Konrada, brata Maksymiliana
8.30 Za + Romana Bieńka od sąsiadów z ul. Przyjaźni 40c
10.00 Do Op. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Marii i Erwina Bujoczek z okazji 60 rocznicy Ślubu oraz błogosławieństwo Boże dla całej Rodziny TD
11.30 Do Op . Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Janiny Wichary z okazji 80 roczn. urodzin oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej
  Rodziny TD
15.45 Do Op. Bożej w intencji Agnieszki Keller i mamy Bernadety Musielak z okazji urodzin, z podz. za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o świętość, otwartość na dary Ducha Świętego, gorliwość w wypełnianiu powołania i zdrowie oraz o błog. B. dla mężów, rodzeństwa, przyjaciół i całej rodziny
17.00 Nieszpory
18.00 Za + Stanisławę Jamrozik w 12 rocznicę śmierci i rodziców z obu stron