4 Niedziela zwykła 28.01.2024

7.00 Za + ojca Franciszka Hebdzińskiego, syna Mariana, rodziców Jana i Józefę oraz Cecylię i Wincentego Worek
8.30 Za Parafian
10.00 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie dla Maksymiliana i Danuty Mazelik z ok. 50 rocz. ślubu oraz Maksymiliana z ok. 75 rocz. urodzin TD
11.30 Za + rodziców Danutę i Mariana, + z rodzin Machalskich, Denisów, Zawadzkich, Mieszczok
15.45 Za + Józefa Raczyńskiego od sąsiadów z ul. Boh. Września 7
17.00 Nieszpory kolędowe
18.00 Za + Barbarę Ponicką, + z rodziny

Poniedziałek 29.01.2024

7.30 Za + Urszulę Balcerak, Ingę Furman w ich kolejne rocz. śmierci, ich rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu cierp.
18.00 Za + Henryka Sienkiewicz w 11 rocz. śmierci, żonę Marię, syna Andrzeja, krewnych dusze w czyśćcu cierp.

Wtorek 30.01.2024

7.30 Za + męża Eryka Skrzypczyk, rodziców z obu stron, syna Mirosława, brata Teodora, siostrę Łucję, + z pokrew.
18.00 Za + Józefa Powszok w 1 rocz. śmierci salve

Środa 31.01.2024 Wspomnienie św. Jana Bosko, prezb.

7.30 Do Op.B przez wstaw. MB z podz. za wszelkie odebrane łaski i dobro w pewnej intencji
18.00 Za + Urszulę Czaja w 1 rocz. śmierci salve

Czwartek 01.02.2024

7.30 Za + matkę Helenę, ojca Józefa ich rodziców, rodzeństwo, dzieci z rodzinami, dusze w czyśćcu cierp.
18.00 W int. kapłanów i sióstr zakonnych oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne

Piątek 02.02.2024 Święto Ofiarowania Pańskiego

7.00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
8:30 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za zdrowie i op.B z pr. o dalsze w int. Krystyny z ok. 75 rocz. urodzin z oraz o błog.B dla rodziny TD
16.30 W int. dzieci wczesnokomunijnych
18:00 Za + Gerarda Koteja w 1 rocz. śmierci salve oraz rodziców z obu stron

Sobota 03.02.2024

6.40 Godzinki ku czci św. Michała Archanioła
7.30 Msza św. wynagradzająca za grzechy zniewagi, bluźnierstwa wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi
18.00 Za + Bartłomieja Franki, + rodziców, braci, bratowe, dusze w czyśćcu cierp.

5 Niedziela zwykła 04.02.2024

7.00 Za + Franciszka Pępiak w 14 rocz. śmierci rodziców Janinę i Mieczysława Pępiak, + z rodzin Rudziński, Pępiak, dusze w czyśćcu cierp.
8.30 Za Parafian
10.00 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Krzysztofa i Marii Pradela z ok. 30 rocz. Urodzin oraz błog.B dla córek
11.30 Do Op.B przez wstaw. MBP i św. Michała Archanioła z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Kazimiery Cichoń z ok. 80 rocz. Urodzin TD
15.45 Chrzty
17.00 Nieszpory
18.00 Za + Rozalię Wasilewską, jej męża Ryszarda, syna Leszka, + z pokrew. – od lokatorów z ul. Pocztowej 11