31 NIEDZIELA ZWYKŁA

„Największy z was niech będzie waszym sługą” – zachęca nas Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Wskazuje też na niewłaściwe postawy, które grożą wierzącym wszystkich czasów i szerokości geograficznych – wyniosłość, pychę i obłudę. U progu Eucharystii prośmy o życie w prawdzie i zrozumienie tego, że całkowity dar z siebie prowadzi do autentycznego szczęścia.

Kolekta jest przeznaczona na renowację Kalwarii Piekarskiej. Bóg zapłać za składane ofiary.

*****

  1. Serdecznie zapraszamy do środy na różaniec za zmarłych zalecanych o godz.17.00
  2. Msza św. w int. naszej Ojczyzny będzie sprawowana 11 listopada o godz. 7:30.
  3. Msza święta za zmarłych zalecanych w piątek o godz. 18:00.
  4. W najnowszym wydaniu GN polecamy artykuł o parafiach, polskich i zagranicznych, które zasłynęły największą liczbą powołań kapłańskich i zakonnych. Zamieszczamy także artykuł o niedawno zmarłej Wandzie Półtawskiej, przyjaciółce Jana Pawła II.
  5. Nowy cykl nauk przedmałżeńskich dla narzeczonych rozpocznie się 16.11.2023 o godz. 19.00 w domu parafialnym. Kolejne spotkania w dniach 23 i 30 listopada.
  6. Jako Koło Misyjne chcielibyśmy zapoczątkować w naszej parafii nowy zwyczaj. W niedzielę 12 listopada będziemy sprzedawać Rogale św. Marcina po każdej Mszy do wyczerpania zapasów. Św. Marcin żył w IV wieku, był poganinem i żołnierzem rzymskim. Żebrakowi proszącemu o jałmużnę u bram miasta Amiens (czyt. Amię) Marcin oddał połowę swego płaszcza. Następnej nocy ukazał mu się Chrystus odziany w ten płaszcz i mówiący do aniołów: „To Marcin okrył mnie swoim płaszczem”. Pod wpływem tego wydarzenia nawrócił się i przyjął chrzest, stał się gorliwym misjonarzem, a później został nawet biskupem Tours (dzisiejsza Francja). Jego wspomnienie przypada 11 listopada. Na Jego cześć w Poznaniu, w XIX wieku zapoczątkowano tradycję sprzedaży rogali, z których dochód przeznaczony był na jedzenie dla ubogich. My nasz dochód chcemy również przeznaczać na konkretne cele misyjne. W tym roku na budowę kościoła, którą prowadzi nasz parafianin o. Grzegorz Adamczyk OFM Conv. Zachęcamy do słodkiego wsparcia naszego misjonarza.
  1. Od 25 listopada rozpoczynamy odwiedziny kolędowe. Od tego roku nastąpi pewna zmiana. Po rozmowie z Duszpasterską Radą Parafialną podjęliśmy decyzję, by podzielić parafię na połowę i na przemian: w jednym roku będziemy odwiedzać z wizytą duszpasterską a w drugim roku zapraszać na Msze Święte w intencji mieszkańców danej ulicy.
    Było kilka powodów takiej decyzji. Ze względu na wielkość parafii, kolędy trwały do 13 lutego. W tym czasie księża nie uczestniczyli w spotkaniach w grupach parafialnych; czasami był problem, gdy jeden ksiądz zostawał na parafii i nie był w stanie wszystkich wyspowiadać przed mszą. Od tego roku, dwóch księży będzie w konfesjonałach w pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca oraz gdy będą msze zbiorowe za zmarłych parafian w danym miesiącu. Także w czasie przerwy świątecznej parafianie informowali, że wyjeżdżają i proszą o przesunięcie terminu kolędy, dlatego w tym czasie odwiedzin duszpasterskich nie będzie. Plan odwiedzin duszpasterskich wywieszony jest w gablotce i dostępny na stronie internetowej. Terminy Mszy Świętych dla drugiej części parafii będą podane na tablicy ogłoszeń i w internecie za tydzień.
  1. W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem zbiórka na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w potrzebie.