30 Niedziela zwykła 29.10.2023

7.00 Za Parafian
8.30 Do Op. Bożej przez wstaw. MBP i Św. Michała Arch z podz. za otrzym. łaski z pr. o dalszą op. B i zdrowie w int. Marii z okazji 76 rocz. ur.
10.00 Do Op. Bożej przez wstaw. MBP i Św. Michała Arch. w int. Kajetana Milewskiego z okazji przyjętego Chrzu św. i 1 rocz. ur. oraz o op. Bożą dla brata, rodziców i całej Rodziny.
11.30 Do Op. Bożej przez wstaw. MBP i Św. Michała Arch. w intencji Janiny i Władysława Płoskonka z okazji 50 rocz. ślubu TD
15.45 Do Op. Bożej przez wstaw. MBP i Św. Michała Arch. z podz. za otrzy. łaski w intencji córki Karoliny Stojak z okazji ur. oraz o dalszą op. B. dla niej, jej męża Rafała i błog.B dla całej Rodziny.
17.00 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za + syna Łukasza Stolarskiego w 5 rocz. śmierci

Poniedziałek Święto Rocznicy Poświecenia Kościoła Archikatedralnego w Katowicach

7.30 Za + Emilię Komander w 3 rocz. śmierci, jej męża Rudolfa, + z rodzin Komander, Szendzielorz
18.00 1. Za + Bronisławę i Józefa Sochackich, Maksymiliana Pielę, ich rodziców, dusze w czyśćcu cierp.
  2. Za + syna Łukasza Stolarskiego w 5 rocz. śmierci salve

Wtorek 31.10.2023

7.30 Za + męża Adama Kiełczewskiego w 9 rocz. śmierci, syna Wojciecha Tadeusza Sibilskiego, + rodziców z obu stron, braci, krewnych, dusze w czyśćcu cierp.
18.00 1. Za + męża Józefa, jego rodziców Marię i Józefa, dziadków, pokrew. siostry Marię i Annę, braci Antoniego i Kazimierza, szwagra Jerzego, dusze w czyśćcu cierp.
  2. Za + Czesława Gilewicz w 1 rocz. śmierci salve, jego rodziców Eugenię i Józefa Gilewicz, + z rodziny Gilewicz, Guzy, Bednarski, Pogorzelec, Sroka, Skórka, Dziembała, Wilk

Środa 1.11.2023 Uroczystość Wszystkich Świętych

7.00 Za + męża Mariana Solecki, + z rodzin Solecki, Liske, dusze w czyśćcu cierp.
8:30 Za Parafian
10.00 Za + Kazimierza Skrodzkiego od Janiny z Rodziną
11:30 Za + Wiesława Kocęba
14:15 Nabożeństwo na cmentarzu
15:45 Za + spoczywających na naszym cmentarzu

Czwartek 2.11.2023 Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

7.30 Za + mamę Anielę Bryłka, ojca Henryka, dusze w czyśćcu cierp
18.00 1. W int. Kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne
  2. Za + Annę Winkowską, rodziców Brygidę i Romana Wicik, Stefanię i Romana Winkowski, siostrzeńca szwagrów, + z rodzin Nieradzik, Tomala, Zygmunta Dubek, dusze w czyśćcu cierp.

Piątek 3.11.2023

7.30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 1. W int. dzieci wczesnokomunijnych
  2. Za zmarłych zalecanych

Sobota 4.11.2023 Wspomnienie św. Karola Boromeusza, bpa

6.40 Godzinki ku czci św. Michała Archanioła
7.30 Ku czci Niepokalanego Serca NMP
18.00 Za + Stanisława Ambroży

31 Niedziela zwykła 5.11.2023

7.00 Do Miłosierdzia B za + rodziców Józefę i Stanisława Sawkę, + Annę i Jana Konkol, siostrę Marię, brata Tadeusza, babcię, dziadków, + z rodzin z obu stron i dusze w czyśćcu cierp.
8.30 Za Parafian
10.00 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Antoniegoz ok. 70 rocz. urodzin TD
11.30 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Bożeny Drzewieckiej z ok. 80 rocz. urodzin TD
15.45 Chrzty
17.00 Różaniec za zmarłych zalecanych
18.00 Za + Marię Hojda