Kalendarz i plan wydarzeń przed naszym odpustem parafialnym.
Przyjdź i pomódl się z nami w intencji Twojej Rodziny i naszej Parafii.