Parafianie, którzy chcieliby wziąć udział w kursie lektorów Słowa Bożego proszeni są o kontakt z proboszczem /wymagane skierowanie na kurs podpisane przez ks. proboszcza/.

Program kursu dla dorosłych lektorów Słowa Bożego:

Data

Blok

Program zajęć

Godziny

Prowadzący

27.05.2023

Blok I

Część I. Formacja wewnętrzna:

Znaczenie wiary i modlitwy w życiu lektora

Lektor świadkiem Chrystusa

9.00 – 10.30

ks. Wala

Część II. Formacja fonetyczna:

Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne

10.45 – 12.15

ks. Szewczyk

03.06.2023

Blok II

Część I. Formacja liturgiczna:

Rola liturgii słowa podczas mszy świętej

Znaczenie posługi lektora w zgromadzeniu liturgicznym

Lekcjonarz

9.00 – 10.30

ks. Dziura

Część II: Ćwiczenia praktyczne:

Ćwiczenia akcentacji, modulacji i intonacji

Retoryczne i fonetyczne zasady czytania podczas liturgii

10.45 – 12.15

ks. Kuźnik

10.06.2023

Blok III

Część I: Formacja biblijna:

Proces powstawania ksiąg Pisma świętego

Natchnienie biblijne, Biblia w liturgii

9.00 – 10.30

ks. Kusz

Część II: Ćwiczenia praktyczne:

Indywidualna lektura czytań mszalnych

(w grupach – maksymalnie 15 osób)

10.45 – 12.15

ks. Szewczyk, ks. Kuźnik

17.06.2023

Blok IV

Zaliczenie zajęć

Indywidualna lektura czytań mszalnych

(w grupach – maksymalnie 15 osób)

9.00 – 11.15

ks. Szewczyk, ks. Kuźnik