I Niedziela Wielkiego Postu

 

U progu okresu czterdziestu dni przygotowania do Świąt Wielkanocnych patrzymy na Jezusa, który własnym przykładem uświęca czas postu i podejmuje walkę z szatanem. Temu służą również rekolekcje parafialne, które dziś rozpoczynamy. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Antoniego KLEMENSA, emerytowanego proboszcza parafii św. Józefa w Chorzowie. Módlmy się o dary Ducha Świętego, abyśmy potrafili wykorzystać ten święty czas rekolekcji.
Dziś obchodzimy Niedzielę Trzeźwości.
Kolekta dzisiejszej niedzieli to jałmużna postna.

*******

 1. O godz. 17:00 odprawimy Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, które wygłosi Krzysztof Jurczyński, wikariusz Parafii Świętego Ducha w Siemianowicach Śl.
 2. We wtorki Wielkiego Postu zapraszamy na cykl czuwań pt. „Zakorzenieni w Kościele”. Rozpoczynamy 7 marca Mszą Świętą o godz. 18.00, następnie konferencja poświęcona tajemnicy sakramentu Chrztu Świętego i wspólna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. Tematem pierwszego spotkania będzie „Skarb”.
 3. Dzieci zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek na godz. 16:30, młodzież i dorosłych na godz. 17:15. O godz. 18:00 odprawimy Msze Świętą za zmarłych zalecanych przy Drodze Krzyżowej. Zalecki za zmarłych można składać w zakrystii lub w kancelarii.
 4. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca
 5. Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą, a w czwartek, piątek i sobotę od godz. 17:00.
 6. O godz. 7:30 zapraszamy na Msze święte i nabożeństwa: w czwartek o nowe powołania kapłańskie i zakonne, w piątek ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa a w sobotę wynagradzające za grzechy zniewagi i bluźnierstwa wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi.
 7. Msza św. w int. kapłanów i sióstr zakonnych oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne w czwartek o godz. 18:00.
 8. W piątek adoracja po Mszy Świętej wieczornej do godz. 21:00. W ramach adoracji o godz. 19:15 zapraszamy na godzinne uwielbienie Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 9. W sobotę zapraszamy na Apel Jasnogórski o godz. 20:30.
 10. Zachęcamy do wielkopostnej abstynencji od napojów alkoholowych w duchu wynagrodzenia za grzechy pijaństwa i pomocy uzależnionym. Księga zobowiązań abstynenckich jest wyłożona pod obrazem Matki Bożej.
 11. Schola parafialna zaprasza do włączenia się w przygotowanie oprawy muzycznej Triduum paschalnego. Próby scholii odbywają się w środy, po Mszy św. wieczornej w salce na probostwie.
 12. Informujemy, że pan Dawid Keller został 19. lutego przez ks. abp. Adriana Galbasa – włączony do grona kandydatów do diakonatu stałego i rozpoczął tym samym trzyletnie przygotowanie do przyjęcia święceń. Kandydata polecamy Waszej życzliwej modlitwie.
 13. Za tydzień kolekta na ogrzewanie naszego kościoła, a przed kościołem zbiórka na Fundusz Misyjny Ad Gentes.