Jeśli ktoś widzi błąd/pomyłkę proszę o kontakt

 

SOBOTA PRZED NIEDZIELĄ PALMOWĄ

18.00
I czytanie:   
Psalm:                
II czytanie:  

MĘKA PAŃSKA
Narrator: Tomasz Szmidt
Inni:           

 

NIEDZIELA PALMOWA

7.00
I czytanie: Krzysztof Ziuziański
Psalm: Magdalena Woźnica
II czytanie:  
MĘKA PAŃSKA
Narrator: Krzysztof Ziuziański
Inni:           

8.30
I czytanie: Dawid Keller
Psalm: Agnieszka Keller
II czytanie: 
MĘKA PAŃSKA
Narrator: Dawid Keller 
Inni: 

10.00
I czytanie: Jakub Miśkiewicz
Psalm: Klaudia Śliwa
II czytanie: Aneta Białas
MĘKA PAŃSKA – CHÓR

11.30
I czytanie: Agata Denis
Psalm: Mateusz Dudzik
II czytanie: Przemysław Denis
MĘKA PAŃSKA
Narrator: Przemysław Denis
Inni: 

15.45
I czytanie: Rafał Mazur
Psalm: Krystian Gilewicz
II czytanie: Krystian Gilewicz
MĘKA PAŃSKA
Narrator: Rafał Mazur
Inni: 

18.00
I czytanie: Jakub Miśkiewicz
Psalm: Dorota Jucha
II czytanie: Dorota Jucha
MĘKA PAŃSKA
Narrator: Jakub Miśkiewicz
Inni:  

 

LITURGIA TRIDUUM PASCHALNE

KOMENTARZE – Kacper Zyzak

WIELKI CZWARTEK – ksiądz …………………….         kazanie ks. Artur Stuchlik

I Czytanie (Wj 12,1-8.11-14): Emilia Śliwa       
Psalm i aklamacja: Klaudia Śliwa
II Czytanie (1Kor 11,23-26): Adam Woźniak

 

WIELKI PIĄTEK – ksiądz …………………….                kazanie ks. Bogusław Świech

I Czytanie (Iz 52,13-53): Krzysztof Ziuziański
Psalm i aklamacja: Magdalena Woźniak
II Czytanie (Hbr 4,14-16; 5,7-9): Przemysław Denis

         MĘKA PAŃSKA – KSIĘŻA

WIELKA SOBOTA – ksiądz …………………….            kazanie ks. Mariusz Obałka

I Czytanie (Rdz 1,1.26-31a): Emilia Śliwa
Psalm: Tymoteusz Jucha
II Czytanie (Rdz  22,1-2.9-13.15-18): Agata Denis                         
Psalm: Klaudia Śliwa
III Czytanie (Wj14,15-15,1): Przemysław Denis
Psalm: SCHOLA
IV Czytanie (Iz 54,4a. 5-14): Krystian Gilewicz
Psalm: Agnieszka Keller
V Czytanie (Ez 36,16-17a.18-28): Magdalena Woźniak
Psalm: Dorota Jucha
VI Czytanie (Rz 6,3-11): Krzysztof Ziuziański
Psalm: Aneta Białas

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

7.00
I czytanie: Krzysztof Ziuziański
Psalm:
II czytanie:
Sekwencja:

8.30
I czytanie:
Psalm: Sebastian Koziołek
II czytanie:  
Sekwencja: Sebastian Koziołek

10.00
I czytanie: Krystian Gilewicz
Psalm: Klaudia Śliwa
II czytanie: Emilia Śliwa
Sekwencja: Klaudia Śliwa

11.30
I czytanie: Agata Denis
Psalm: Tymoteusz Jucha
II czytanie: Przemysław Denis
Sekwencja: Tymoteusz Jucha

15.45
I czytanie: 
Psalm: 
II czytanie:  
Sekwencja: 

18.00
I czytanie: Dawid Keller
Psalm: Agnieszka Keller
II czytanie: 
Sekwencja: Agnieszka Keller

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

7.00
I czytanie:
Psalm:
Sekwencja:

8.30
I czytanie: Sebastian Koziołek
Psalm: Aneta Białas
Sekwencja: Aneta Białas

10.00
I czytanie: Emilia Śliwa
Psalm: Klaudia Śliwa
Sekwencja: Klaudia Śliwa

11.30
I czytanie: Przemysław Denis
Psalm: Krystian Gilewicz
Sekwencja: Krystian Gilewicz

15.45
I czytanie: Dawid Keller
Psalm: Agnieszka Keller
Sekwencja: 

18.00
I czytanie:
Psalm: 
Sekwencja: