VI Niedziela zwykła 12.02.2023

7.00 Za + Franciszka Hebdzińskiego, syna Mariana Hebdzińskiego w 2 rocz. śmierci
8.30 1. Za Parafian
  2. W int. Parafian, którzy z różnych powodów nie mogli przyjąć w tym roku kolędy.
10.00 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Tymoteusza Jucha z ok. 21 rocz. urodzin
11.30 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Ryszarda z ok. 60 rocz. urodzin
15.45 Do Op. przez wstaw. MBP w int. Kamila Koruga z ok. 1 rocz. urodzin z pr. o błog.B dla niego i całej Rodziny
17.00 Nieszpory
18.00 Za + rodziców Łucje i Ignacego, braci Eugeniusza, Jerzego, Waldemara, bratowe Irenę i Marię, dusze w czyśćcu cierp.

Poniedziałek 13.02.2023

7.30 1. Za + Danutę Ligenza od przyjaciół z pracy
  2. Za + Elżbietę Chrobok od Zofii i Pawła Łazarczyków
18.00 Za + Różę Adamek, rodziców i siostrę Edytę oraz szwagrów

Wtorek 14.02.2023 Święto Świętych Cyryla, Mnicha i Metodego, Biskupa, patronów Europy

7.30 Do Miłosierdzia B. Za + męża Jerzego Olszewskiego w 4 rocz. śmierci o dar życia wiecznego
18.00 1. Za + rodziców Jana i Adelajdę Wadowskich, + z pokrew., dusze w czyśćcu cierp.
  2. Za + Joannę Maciejewską w 5 rocz. śmierci salve, + z Rodziny Maciejewskich, Wypiór, Rysz, Szweda, Rosiak, Białczyk

Środa 15.02.2023

7.30 Za + Barbarę Lach w 6 rocz. śmierci
18.00 1. Za + Janinę Rus w 1 rocz. śmierci salve
  2. w int. Misji i Misjonarzy

Czwartek 16.02.2023

7.30 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Urszuli z ok. urodzin oraz o błog. B dla całej Rodziny
18.00 1. Za + Wacława Walerych w 5 rocz. śmierci salve
  2. Za + Marię Hojda w rocz. śmierci

Piątek 17.02.2023

7.30 Za + Erwina Kondrak, + z rodzin Kondrak, Niemiec
18.00 1. Za + Pawła Lepiarczyk w 1 rocz. śmierci salve
  2. Za + rodziców Gertrudę i Ernesta Ceglarek, siostrę Stefanię, braci Romualda i Eugeniusza

Sobota 18.02.2023

6.40 Godzinki ku czci św. Michała Archanioła
7.30 Za + męża Józefa Nieziołek
13.00 Ślub rzymski: Dawid Kowalski – Renata Kuś
18.00 Za + Gertrudę Łaszczyk w 1 rocz. śmierci, jej męża Tadeusza, + z rodziny Łaszczyk, Fiszer, Hejczyk, Anders

VII Niedziela zwykła 19.02.2023

7.00 Do Miłosierdzia B. za + rodziców Józefę i Stanisława oraz Annę i Jana, + z rodzin Konkol, Sawka
8.30 1. Za Parafian
  2. W int. Parafian, którzy z różnych powodów nie mogli przyjąć w tym roku kolędy.
10.00 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Alicjiz ok.15 rocz. urodzin
11.30 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Jadwigi Siwek z ok. 95 rocz. urodzin
15.45 Chrzty i roczne dzieci: Marta Judas, Zofia Koroś, Diana Pradela
17.00 Nieszpory
18.00 Za + Salomeę Górską, męża Piotra Górskiego, Stanisławę i Jana Falak, + z rodziny.