AKCJA KATOLICKA
ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
ul. Jordana 39, 40-043 Katowice

==========================================================

PROTOKÓŁ

 Zwyczajne Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Arch. Katowickiej
odbyło się dnia 14 stycznia 2023r. w parafii p.w. św. Floriana w Rybniku-Orzepowicach

 

Zebranie składało się z dwóch części.
1. Po powitaniu przybyłych uczestników, w kościele parafialnym odbyła się Msza św. Eucharystię z homilią sprawował ks. Krzysztof Brachmański Asystent Kościelny AK. Kaznodzieja do rozważania wybrał słowa Pana Jezusa „Pójdź za Mną” (Mk 2.14) Ten cytat z ewangelii św. Marka, przewijał się przez całe spotkanie.

Po Mszy św. uczestnicy przeszli do sali katechetycznej, gdzie odbyło się wręczenie nagród:
> XXI Konkursu Literackiego organizowanego przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej
> XIV Turnieju Szachowego o Puchar Prezesa Akcji Katolickiej Arch. Katowickiej.

Ta część była pełna emocji i radości, bo nagrodzonym uczniom, towarzyszyli rodzice oraz prowadzący nauczyciele i opiekunowie z poszczególnych szkół. Były okolicznościowe upominki, dyplomy, gratulacje, podziękowania i wspólne zdjęcia.

W konkursie literackim brali udział uczniowie:
> szkół podstawowych (klasy I – IV oraz klasy V – VIII)
> szkół średnich.

Na uwagę zasługuje fakt, że w rozgrywkach szachowych wzięło udział 53 zawodników z Polski, Ukrainy i Chorwacji. 

Prezes Akcji Katolickiej kończąc ten etap spotkania, zwrócił się do zebranych, aby rozpowszechniali informacje o tego typu konkursach, rozgrywkach, itp. wśród młodzieży.

2. Druga część to Zwyczajne Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
Na rozpoczęcie obrad odmówiono w samo południe Modlitwę Anioł Pański.
Następnie Prezes Jerzy Karmański zarządził w sprawach organizacyjnych:
> wybór prezydium zebrania, komisji mandatowej i skrutacyjnej,
> stwierdzenie prawomocności Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.

Po przedstawieniu materiałów i dyskusji w głosowaniu zatwierdzono:
> Protokół z poprzedniego Zebrania Rady DIAK z 15 stycznia 2022r.
> Kalendarium spotkań RADY DIAK na 2023 rok.
> Kierunki działania Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej w 2023 roku.

 

Na zakończenie spotkania wspólnie odmówiono modlitwę.
Ks. Krzysztof Brachmański udzielił uczestnikom błogosławieństwa na szczęśliwą drogę.

 

Opracował Stefan Wieczorek
Prezes POAK Michałkowice

uczestnik zebrania.

______________________________