III NIEDZIELA ZWYKŁA 

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje początek publicznej działalności Jezusa. Zbawiciel dociera ze swoim słowem na ziemię pogan, wypełniając obietnice Boże zawarte w Księdze Izajasza. Dzisiejszą niedzielę obchodzimy jako Niedzielę Słowa Bożego. Słowo Boga jest zawsze żywe i skuteczne, a zawarte w nim obietnice – pewne. U progu tej Eucharystii wzbudźmy w sobie szczere pragnienie słuchania Jezusa, aby nasza codzienność była przemieniana przez Jego słowo.

Kolekta przeznaczona jest na ogrzewanie naszego kościoła. Bóg zapłać za wszelki dar serca

.

*****

 

  1. Zapraszamy dziś o godz. 17.00 na nieszpory kolędowe.
  2. W środę Święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła.
  3. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym m.in.: szczególnie polecamy obszerną recenzję książki osobistego sekretarza papieża Benedykta XVI, opowiadającej o latach spędzonych przez niego u boku zmarłego papieża oraz artykuł wyjaśniający biblijne wzmianki o nawróceniu św. Pawła Apostoła.
  4. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.


*****

Bóg jest Prawdą. Kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nawet nie wiedział

św. Edyta Stein