II NIEDZIELA ZWYKŁA

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” – mówi dzisiaj w Ewangelii Jan Chrzciciel, rozpoznając w Jezusie Mesjasza, Syna Bożego. Również my, zgromadzeni na Eucharystii, pragniemy rozpoznać Pana, który wkracza w codzienność naszego życia. Świadomi, że tylko On jest dawcą prawdziwego pokoju i przebaczenia, wzbudźmy w sobie szczerą intencję spotkania z Nim we wspólnocie, w modlitwie, w słuchaniu słowa i w łamaniu chleba.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji – na funkcjonowanie instytucji archidiecezjalnych zaangażowanych w apostolstwo słowa.

*****

  1. W tym tygodniu rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
  2. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca zachęcamy do odmówienia w tym dniu Koronki do Miłosierdzia Bożego.
  3. W najnowszym Gościu Niedzielnym m.in.: osobisty sekretarz papieża Benedykta XVI wspomina ostatnie chwile jego życia; Beata Zajączkowska pisze z Watykanu o pożegnaniu papieża seniora, a Franciszek Kucharczak opisuje, jak umierali papieże.
  4. Organizowany jest kurs dla psałterzystów. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z proboszczem.
  5. Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach we współpracy z Wydziałem Teologicznym UŚ organizuje III edycję kursu dla dorosłych lektorów słowa Bożego. Kurs odbędzie się w maju i czerwcu br. Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.
  6. Dzieciom i młodzieży na rozpoczynający się okres ferii zimowych życzymy owocnego i bezpiecznego wypoczynku.
  7. Kolektę przyszłej niedzieli przeznaczymy na ogrzewanie naszego kościoła.