W Księdze Izajasza czytamy:
„Naród kroczący w ciemności ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło”.

Radości wypływającej z narodzin Światłości Świata,
pokoju w Waszych rodzinach
i odwagi w dzieleniu się wiarą w Zbawiciela. 

Niech każda Eucharystia będzie dla Was miejscem spotkania się z żywym i prawdziwym
Bogiem i Człowiekiem – Jezusem Chrystusem,
który napełniać Was będzie swoją miłością.