Kolęda na Andersa 8a, 8b, 8c, 8d oraz 10c odbędzie się z opóźnieniem, czyli ok. 17.00, ponieważ ks Artur zachorował. Ks. Proboszcz rozpocznie kolędę po skończonej Mszy Świętej o 15:45. Ks. Mariusz po skończonej swojej kolędzie przyjdzie Mu z pomocą.