UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA

 

Stajemy dzisiaj wobec tajemnicy Chrystusa Króla Wszechświata, który zaprasza nas, byśmy poddali się Jego panowaniu. Dziś odmawiając pobożnie Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi i spełniając zwykłe warunki odpustu można dziś zyskać odpust zupełny.

Dzisiaj Służba liturgiczna – ministranci, obchodzą swoje święto patronalne – wspomnienie św. Tarsycjusza. Otoczmy ich naszą modlitwą. Prośmy także o nowe powołania do służby przy ołtarzu.

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji – na funkcjonowanie archiwum i muzeum archidiecezjalnego.

*****

  1. Po południu, o godz. 17.00 zapraszamy na uroczyste nieszpory ku czci Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
  2. Odwiedziny duszpasterskie dziś od godz. 14.30. Plan odwiedzin duszpasterskich wywieszony jest w gablotce oraz podany na stronie internetowej.
  3. We wtorek 22.11.2022r. swoje urodziny obchodzi ks. Proboszcz. Msza św. w jego intencji, w intencji chórzystów „Michael” i „Camerata”, scholi parafialnej oraz organistów z racji wspomnienia św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej o godz. 18.00.
  4. O godz. 18.45 we wtorek kolejne spotkanie w kościele w ramach Seminarium Odnowy Wiary. Temat konferencji: „Walka duchowa”.
  5. Przyszła niedziela, rozpoczynająca ADWENT, obchodzona jest jako Niedziela Trzeźwości. Kolekta będzie przeznaczona na ogrzewanie naszego kościoła. Bóg zapłać za wszelkie dobro świadczone dla naszej wspólnoty.
  6. Roraty dla dzieci będą odprawiane od poniedziałku do piątku o godz. 18.00, w niedziele o godz. 11.30 kazanie roratnie.
    Zapraszamy również na Roraty dla dorosłych w soboty o godz. 7.30.
  7. Na stronie internetowej dostępny jest tekst – Stanowisko Rady Stałej Episkopatu Polski opisujące postawę oraz działania Jana Pawła II wobec przestępstw wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez duchownych.
  8. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” warto przeczytać m.in. o podjętej przez dziesięciu współczesnych malarzy próbie namalowania obrazu Jezusa Miłosiernego według wizji s. Faustyny opisanej w „Dzienniczku”.