Niedziela Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 20.11.2022

7.00 Do Op.B przez wstaw. MBNP z podz. za odebrane łaski z pr. o dalsze bł.B, zdrowie w int. Elżbiety z ok. 95 rocz. urodzin TD
8.30 W int. żywych i zmarłych mieszkańców dzielnicy „Maroko”
10.00 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B w int. Zofii Lamik z ok. 50 rocz. urodzin oraz o błog.B dla Rodziny TD
11.30 W int. Ministrantów i ich Rodzin
15.45 Chrzty i roczne dzieci: Wiktor Owczarek, Igor Szyncel
17.00 Nieszpory niedzielne
18.00 Za + Urszulę Szczygieł w 20 rocz. śmierci, Otylii Szulc w 30 rocz. śmierci, Maksymiliana Szulc w 10 rocz. śmierci

Poniedziałek 21.11.2022 Wspomnienie Ofiarowania NMP

7.30 Za + rodziców Henryka i Władysławę Majkowskich
18.00 1. Za + mamę Różę Dziadoń w rocz. urodzin, ojca Jana, Dorotę Waldemara Józefa Tydniarskich, Władysławę Głowiak, + z Rodzin Dziadoń, Bieniek, Nowak, Tydniarski, Hanzel
  2. Za + męża Władysława Węca, syna Mariusza, bratanicę Annę, szwagrów Aleksandra i Antoniego, rodziców, teściów, + z rodzin Węc, Winkowski

Wtorek 22.11.2022 Wspomnienie św. Cecylii, dz. i męcz.

7.30 1. Za + tatę Szczepana Kusz, mamę Erykę, wszystkich + z rodziny Kusz, Cuber, zięcia Henryka Wójcik, dusze w czyśćcu cierp.
  2. Za + rodziców Martę i Andrzeja Kempa, brata Konrada, Henrykę, Ewę i Bernarda Kicia, Jana Elżbietę Kotas, + z rodzin Kempa, Maruszczyk
18.00 1. Do Op.B przez wstaw. MBP i św. Michała Archanioła z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Ks. Proboszcza Bogusława Świecha z ok. urodzin – od Parafian
  2. Do Op.B z podz. za otrzym. łaski przez wstaw. MB Michałkowickiej i św. Cecylii z pr. o dal. op.B dla chórzystów i ich rodzin z chóru „Michael”, „Camerata”, scholi parafialnej oraz organistów.

Środa 23.11.2022

7.30 Za + Irenę Wszołek w 1 rocz. śmierci salve
18.00 1. Za + Tomasza Andruszkiewicza w 12 rocz. śmierci, + z Rodziny
  2. Za + Eugeniusza Marut, rodziców, teściów, rodzeństwo, pokrew., babcie i dziadków, dusze w czyśćcu cierp.

Czwartek 24.11.2022 Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-lac, prezb. i Tow.

7.30 Za + Alfreda Franecki w 1 rocz. śmierci salve
18.00 1. Za + męża Eugeniusza Wałek w 3 rocz. śmierci
  2. Za + wujka Jana Schneider

Piątek 25.11.2022

7.30 Za + brata Maksymiliana, jego żonę Małgorzatę, rodziców Zofię i Konrada Nowak, + z pokrew.
18.00 1. Za + zalecanych
  2. Za + Irenę Furmaga od męża i dzieci

Sobota 26.11.2022

6.40 Godzinki ku czci św. Michała Archanioła
7.30 Za + rodziców Klarę i Piotra o życie wieczne
18.00 Za + rodziców, krewnych i przyjaciół

I Niedziela Adwentu 27.11.2022

7.00 Za + Józefa Kordek od szwagierki Danuty z Binarowej
8.30 Za + w miesiącu październiku: Zbigniewa Zadorę, Łucję Mitman, Józefa Ficek, Michała Kaczmarek, Herberta Sgraja, Józefa Banduch, Henryka Kucias, Urszulę Kurtz, Józefa Kazior, Jerzego Brzenskiego, Stanisława Świerkowskiego, Magdalenę Melnyk, Eugenię Widz, Ewalda Schipp, Ewę Markiewicz, Wandę Bilską, Wojciecha Rzepka, Czesława Gilewicz, Teodora Styczeń,, Henryka Jabłeka
10.00 Do Op. B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Reginy z ok. urodzin oraz o błog. B dla Rodziny
 11.30 Do Op.B przez wstaw. MB z podz. za otrzym.łaski z pr. o dal. błog.B i zdrowie w int. Danuty Woźnej z ok. 75 rocz. urodzin oraz o błog.B w rodzinie
15.45 Za + Roberta Hampel
17.00 Nieszpory adwentowe
18.00 Za + rodziców, teściów Eugenię i Stanisława Dychus, Mariannę Szymańską i Mikołaja Ryszko oraz brata Antoniego Ryszko