32 NIEDZIELA ZWYKŁA

Usłyszymy dzisiaj w Ewangelii niezwykłą obietnicę. Jezus zapowiada, że ci, którzy „uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych”, równi będą aniołom. Świadomi tego, że Bóg obdarza nas niezwykłą godnością, chcemy podczas tej Eucharystii umocnić naszą wiarę i wznosić przed Jego obliczem naszą dziękczynną modlitwę.

Kolekta jest przeznaczona na renowację Krypty Katedry. Bóg zapłać za składane ofiary.

*****

  1. Serdecznie zapraszamy do wtorku na różaniec za zmarłych zalecanych o godz.17.00
  2. Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Seminarium Odnowy Wiary we wtorek o 18:45 w naszym kościele. Tematem konferencji i modlitwy będzie „Kim jest Duch Święty?”
  3. Msza św. w int. naszej Ojczyzny będzie sprawowana 11 listopada o godz. 7:30.
  4. Msza święta za zmarłych zalecanychw piątek o godz. 18:00.
  5. Od 19 listopada rozpoczynamy wizyty kolędowe. Plan kolęd wywieszony jest w gablotce i dostępny na stronie internetowej.
  6. W najnowszym wydaniu GościaNiedzielnego: warto zwrócić uwagę na temat, który dotyczy każdego z nas – różne oblicza samotności. Co proponuje Kościół ludziom samotnym, których wokół coraz więcej?
  7. Nowy cykl nauk przedmałżeńskich dla narzeczonych rozpocznie się 17 listopada o godz. 19.15 w domu parafialnym. Kolejne spotkania w dniach 24 listopada i 2 grudnia.
  8. W przyszłą niedzielę gościć będziemy ks. proboszcza Mariana Neugebauera. Wygłosi słowo Boże i zbierze kolektę na budowę kościoła św. Jana Pawła II w Pszczynie. Dla tej budowy jesteśmy parafią patronacką. Przed kościołem jak słyszeliśmy w komunikacie ks. Arcybiskupa zbiórka pieniężna na ubogich dotkniętych ubóstwem energetycznym.
  9. Zbiórka produktów, o której również pisał ks. Arcybiskup odbędzie się w naszej parafii w Domu katechetycznym od 14 do 19 listopada. Szczegóły będą podane w przyszłą niedzielę.

* * *

Niech udział w Eucharystii uświęca nasze życie.