30 NIEDZIELA ZWYKŁA 23.10.2022

7.00 Za + żonę Halinę Styś i rodziców z obu stron
8.30 Za Parafian
10.00 W intencji Misji i Misjonarzy oraz członków Koła Misyjnego
11.30 Do Op.B przez wstaw. MB Piekarskiej  i św. Charbela z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. opiekę B., dary Ducha Św. i zdrowie w int. Leny z okazji Urodz. oraz o błogosławieństwo Boże dla Rodziny
15.45 Do Op. B. przez wstaw MB Piekarskiej z podziękowaniem  i prośbą o dalszą opiekę Bożą w intencjiAnny Kasperek z okazji urodzin
17.00 Różaniec
18.00 Za + Wiktora i Gertrudę Czajka, ich + rodziców, rodzeństwo, zięcia Alojzego, Wincentego i Annę Patas, synową Annę i zmarłych z pokrewieństwa

Poniedziałek 24.10.2022

7.30 Za + Erykę Kusz w rocz. urodzin, Szczepana Kusz, rodziców, rodzeństwo z obu stron, zięcia Henryka, dusze w czyśćcu cierp., + z Rodzin Kusz, Cuber
18.00 1.  Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. i pr. o dal. op. i błog.B w int. Anny i Zbigniewa z ok. 29 rocz. Ślubu oraz o błog.B dla całej Rodziny
  2. Za + męża Jana Jasiak, brata Henryka, rodziców Marię i Antoniego, dziadków, teściów Józefę i Franciszka

Wtorek 25.10.2022

7.30 Za + Elżbietę Kupny, rodziców, rodzeństwo, dusze w czyśćcu cierp.
18.00 1. Do Op.B przez wstaw. MBNP z podz. za odebr. Łaski z pr. o dal. bł.B i zdrowie w int. Klaudii z ok. Urodzin
  2. Za + Irenę Wendt w 2 rocz. śmierci

Środa 26.10.2022

7.30 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B dla Lidii Białas z ok. 85 rocz. Urodzin TD oraz bł. B dla całej Rodziny
18.00 1. Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdowie w int. Stefana i Lidii Szulc z ok. 45 rocz Ślubu
  2. Za + Adelajdę Skowronek w 1 rocz. śmierci salve

Czwartek 27.10.2022

7.30 Za + Henrykę Polewską w 2 rocz. śmierci, syna Dariusza, braci i siostrę, rodziców z obu stron, szwagra Mirosława
18.00 1. Za + syna Łukasza Stolarskiego w 4 rocz. śmierci
  2. Za + rodziców Dorotę i Józefa Baran, Klarę Skubała, + z rodzin Baran, Szafel, Smaroń, Skubała, Tkacz, Cuber

Piątek 28.10.2022 Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

7.30 Za + ks. Prałata Stanisława Sierlę
18.00 1. Za + Teresę Dubalak od siostry Eli z Rodziną
  2. Za + Eugeniusza Kontny w 3 rocz. śmierci, oraz + z rodziny Kontny , Koczubik, dusze w czyśćcu cierp

Sobota 29.10.2022

6.40 Godzinki ku czci św. Michała Archanioła
7.30 Za + męża, córkę Jolantę, rodziców, teściów, brata, bratową, siostrę, szwagrów, siostrzeńca Piotra, dusze w czyśćcu cierp.
18.00 1. Za + w miesiącu wrześniu: Mirosława Węglarek, Danutę Ligenza, Dariusza Polewskiego, Danutę Pietrzyk, Janinę Ogiewa, Magdalenę Ulka, Adriana Gołąbek, Marcina Korbik, Janinę Włodarczyk, Krzysztofa Wiśniewskiego, Ewalda Tomanek, Edwarda Stefanik, Agnieszkę Szczęch, Zbigniewa Zadorę, Rozwitę Gajowską, Andrzeja Fester, Annę Chmiel, Helenę Krulikowską, Andrzeja Pawlika.
  2. Za + siostrę Łucję od sióstr

31 NIEDZIELA ZWYKŁA 30.10.2022

7.00 Za + Janinę Rus od chrześniaka Grzegorza
8.30 Za + rodziców Henryka i Irenę Sztepun i siostrę Ewę
10.00 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Rafała oraz o błog.B dla całej Rodziny
11.30 Za + Danutę Baran od Rodziny Górnych
15.45 Za + męża Józefa Miśkiewicza w 1 rocz. śmierci, dusze w czyśćcu cierp.
17.00 Różaniec
18.00 Za + Łucję Mitmann od Kazimiery Siudak z rodziną