Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska

Pytanie o poziom naszej wiary jest nierozerwalnie związane z pytaniem o modlitwę. Bóg bierze w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego – zapewnia nas Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Zgromadzeni na Eucharystii chcemy prosić Boga o dar wytrwałej modlitwy, która pogłębia naszą wiarę.

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na nasz kościół. Bóg zapłać za wszelkie dobro świadczone dla naszej wspólnoty parafialnej. Przed kościołem odbędzie się zbiórka na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 

______________________

 1. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe o godz. 17.00, w tygodniu o godz. 17.15. Zachęcajmy się nawzajem do odmawiania różańca, o którym Matka Boża mówiła, że jest nam dany jako pomoc do osiągnięcia zbawienia. 
 2. Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Seminarium Odnowy Wiary we wtorek o 18:45 w naszym kościele. Tematem konferencji i modlitwy będzie „Nawrócenie”.
 3. W tym tygodniu  w liturgii wspominamy:
  –   we wtorek – Święto św. Łukasza Ewangelisty
  –   w sobotę – Wspomnienie Jana Pawła II .
 4. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca.
 5. Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i szkół średnich do udziału w kolejnej XXI edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej. Szczegóły w gablotce i na stronie parafialnej.
 6. Z okazji Dnia Papieskiego grupa Dzieci Maryi zaprasza na papieskie kremówki. Ciastka można kupić po Mszach Świętych. Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na wsparcie działalności grupy.
 7. W najnowszym Gościu Niedzielnym płyta z Biblią Audio, a na niej kolejne historyczne księgi Starego Testamentu.
 8. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na misje.

______________________

Niech Boże błogosławieństwo pomoże nam zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną aż po życie wieczne.