Niedziela 16.10.2022 Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska

7.00 Za + Rainholda Oslislok w 28 rocz. śmierci

8.30 Do Op.B przez wstaw. MBP i św. Michała Archanioła z prośba o zdrowie i pomyślne leczenie Mikołaja

10.00 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Aleksandry Błażejewskiej z ok. 25 rocz. Urodzin

11.30 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Michaliny Zdechlikiewicz z ok. 90 rocz. Urodz. oraz o błog. B dla Ewy i Marcelego Zdechlikiewicz z ok. 40 rocz. Ślubu TD

15.45 Chrzty i roczne dzieci: Jan Kluba, Karol Kempny

17.00 Różaniec

18.00 Za + Alicję Nyga w 15 rocz. śmierci, siostrę Helenę Kempską, swatowe Zofię Głuch, Ewę Biegun, rodziców, teściów

Poniedziałek 17.10.2022 Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.

7.30

1.  Za + Janinę Rus od bratowej z Czeladzi

2.  Za  dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

1. Za + Ryszarda Dydak w 10 roczn. śmierci od żony i córek z rodzinami

   

Wtorek 18.10.2022 Święto Św. Łukasza, Ewangelisty

7.30

1. Za +  Janinę Rus od siostry Zofii z synem Jackiem

18.00

1. Za + Weronikę i Stanisława Tomaszewskich, Krystiana Kowolik i jego rodziców, oraz + z pok. obu stron                    

 

2. Za + Jana Mendala  od Doroty i Rafała Poręba z rodziną

Środa 19.10.2022

7.30

1. Za + mamę Marię Tyl w 1 rocznicę śmierci salve

18.00

1. Za + Agnieszkę i Mariana Mąder, + z rodziny Kuźnickich, Mąder i Olszewskich

 

2. Do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla + ojca Romana w 10 rocznicę śmierci salve

Czwartek 20.10.2022 Wspomnienie św. Jana Kantego, prezb.

7.30

1. Za +  rodziców Gertrudę i Franciszka Guzy, teściów Marię i Antoniego Sosna,+ pokr. z obu stron

18.00

1. Do Op. Bożej przez wstaw. MB Piekarskiej i św. Michała Arch. z podz. za otrzym. łaski z prośbą                           o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w int. Ireny i Gerarda Pilot z okazji 50 rocznicy ślubu oraz o bł. Boże dla całej Rodziny  TD

   

Piątek 21.10.2022

7.30

1. Za + ojca Edwarda w 10 roczn. śmierci, matkę Bibiannę Graczyk i Mariannę Nurzyńską salve

18.00

1.  Za +  Małgorzatę Iwanecka w 1 rocznicę śmierci  salve

 

2. Za  + ojca Józefa Ryś

Sobota 22.10.2022 Wspomnienie św. Jana Pawła II, pap.

6.40

Godzinki ku czci św. Michała Archanioła

7.30

Za + męża Ewalda i syna Jerzego,+ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące

13.00

Ślub Rzymski: Jakub Stychno  i Jadwiga Opara

18.00

Za + Józefa Kordek od siostry  Ireny z rodziną

Niedziela 23.10.2022 30 Niedziela Zwykła

7.00

Za + żonę Halinę Styś i rodziców z obu stron

8.30

Za Parafian

10.00

W intencji Misji i Misjonarzy oraz członków Koła Misyjnego

11.30

Do Op.B przez wstaw. MB Piekarskiej  i św. Charbela z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. opiekę B., dary Ducha Św. i zdrowie w int. Leny z okazji Urodz. oraz o błogosławieństwo Boże dla Rodziny

15.45

Do Op. B. przez wstaw MB Piekarskiej z podziękowaniem  i prośbą o dalszą opiekę Bożą w intencji

Anny Kasperek z okazji urodzin

17.00

Różaniec

18.00

Za + Wiktora i Gertrudę Czajka, ich + rodziców, rodzeństwo, zięcia Alojzego, Wincentego i Annę Patas, synową Annę i zmarłych z pokrewieństwa