Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska

Scena z dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus oczyszcza dziesięciu trędowatych, pobudza nas do prośby o dar wewnętrznego uzdrowienia i do wdzięczności. Wiara i wdzięczność często idą w parze. Zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii prośmy o serca otwarte i gotowe odpowiedzieć na hojne dary, których Bóg pragnie nam udzielić.

*****

 1. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. W objawieniach Maryja wskazuje różaniec jako środek, dzięki któremu świat może zostać ocalony. Dzisiaj o godz.17:00 a w tygodniu nabożeństwa różańcowe o godz. 17:15.
 2. Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Seminarium Odnowy Wiary we wtorek o 18:45 w naszym kościele. Tematem konferencji i modlitwy będzie „Wiara”.
 3. Wspominając kolejną rocznicę objawień fatimskich, w czwartek 13 października zapraszamy do udziału w nabożeństwie z procesją o godz. 17:00.
 4. W piątek, 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej – módlmy się za nauczycieli i wychowawców.
 5. W niedzielę – uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska.
 6. W najbliższą sobotę 15 października z okazji XXII Dnia Papieskiego który w tym roku obchodzony jest pod hasłem: „Blask Prawdy”, stypendyści Fundacji KEP „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zapraszają na koncert ku czci św. Jana Pawła II, który odbędzie się o godzinie 16:00 w siemianowickim Parku Tradycji (ul. Orzeszkowej 12). W programie występ wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Siemianowicach, uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach Śląskich oraz Zespołu Trębaczy Szkoły Muzycznej w Żorach. Bezpłatne wejściówki można otrzymać w parafiach dekanatu siemianowickiego.
 7. W „Gościu Niedzielnym” m.in.: warto zwrócić szczególną uwagę na tekst będący odpowiedzią na akcję, której celem jest przekonanie uczniów i rodziców do rezygnowania z lekcji religii.
 8. Z okazji Dnia Papieskiego grupa Dzieci Maryi zaprasza na papieskie kremówki. Ciastka można kupić po Mszach Świętych. Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na wsparcie działalności grupy.

*****

Trwa aktualizacja i uzupełnianie danych dotyczących dysponentów grobów. Pragniemy także uporządkować status miejsc grobowych i uniknąc sytuacji, w których może dojść do oddania miejsca grobowego innej osobie /gdyż upłynie termin przedłużenia użytkowania, o czym nie będzie wiedzieć rodzina/. W związku z tym na grobach może pojawić się informacja i prośba o kontakt.

******

Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej zaprasza do udziału w jesiennych projektach:

 1. Zapytaj o wiarę(nowa nazwa dla znanego cyklu „Dogmatyka dla każdego”) – dla wszystkich szukających odpowiedzi na pytania dotyczące treści naszej wiary, a jednocześnie wprowadzenie w podstawowe kwestie – od Boga w Trójcy Świętej jedynego po rzeczy ostateczne. Nowa edycja odbywać się będzie od 11października br. w Jastrzębiu-Zdroju (parafia Podwyższenia Krzyża Świętego). Więcej informacji, szczegółowy program i zapisy: http://zapytajowiare.centrum.katowice.pl/ .
 2. Liturgika dla każdego– cykl spotkań, dotyczących podstawowych zagadnień związanych z liturgią, zwłaszcza Eucharystią oraz innymi sakramentami. Zajęcia rozpoczynają się 13 października br.w Tychach (parafia św. Benedykta). Więcej informacji, szczegółowy program i zapisy: http://liturgika.centrum.katowice.pl/ .
 3. Duchowość dla każdego – cykl spotkań, składających się na syntetyczne wprowadzenie w kwestie związane z życiem duchowym i jego rozwojem. Zajęcia rozpoczną się od 11 października br. w Mikołowie (parafia św. Antoniego). Więcej informacji, szczegółowy program i zapisy: http://duchowosc.centrum.katowice.pl/.
 4. Czy zawsze tak było?– dla tych, którzy szukają wprowadzenia w historię Kościoła i historię teologii, by sprawdzić, czy zawsze tak było? Zajęcia prowadzone w formie online rozpoczynają się 12 października br. Więcej informacji, szczegółowy program i zapisy: http://czyzawszetakbylo.centrum.katowice.pl/.