28 Niedziela zwykła 9.10.2022

7.00 Za Parafian
8.30 Za + Janinę Samborską w 2 rocz. śmierci, męża Rudolfa, rodziców z obu stron
10.00 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Mariana z ok. Urodzin oraz o błog.B w Rodzinie
11.30 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int Ilony Woźnej z ok. 50 rocz. Urodzin oraz o błog.B w Rodzinie TD
15.45 Za + Kazimierza Pawlak od sąsiadów z ul. Kościelnej 34b
17.00 Różaniec
18.00 Za + Joannę Lortz z d.Diskau w rocz. śmierci

Poniedziałek 10.10.2022

7.30 Za + Józefę Niedbała, jej rodziców, braci, + z pokrew. Strzelczyk, Nowak
18.00 1.  Do Op.B przez wstaw. MBNP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. bł.B i zdrowie w int. Sławomira i Weroniki z ok. kolejnej rocz. Ślubu oraz o błog.B w Rodzinie
  2. Za + Franciszka i Annę Grzesiek, ich rodziców, teściów, szwagra Piotra Gamza, Agnieszkę Glosnek, dusze w czyśćcu cierp.

Wtorek 11.10.2022

7.30 Za + rodziców Marię i Roberta Foks, Annę, Jana, Apolonię i Piotra Zemrys, Jana Kranc, Albinę i Piotra Monica, + z rodziny Foks, Majnusz, Matysiak, Świtała, Stefko, Pudło, Hampel, dusze w czyśćcu cierp.
18.00 1. Za + Jerzego Jadwiszczok w 1 rocz. śmierci salve
  2. Za + Adama i Stanisława Pastuszka, + z rodzin Pastuszka, Nowak

 Środa 12.10.2022

7.30 Za + męża Klausa Wróbel w 25 rocz. śmierci salve, + z rodziny Wróbel, Kuklok, Rudziński, Banaś
18.00 1. Z podz. za dar życia i op.B z pr. o opiekę na dalsze lata dla Wojciech z ok. Urodzin
  2. Za + męża Stefana Miłek w 2 rocz. śmierci, rodziców Martę i Franciszka, brata Konrada, teściów Adelajdę i Jana, szwagierkę Marię, dusze w czyśćcu cierp.

 Czwartek 13.10.2022 Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezb.

7.30 Za + Feliksa Pietraszczyk od lok. Z ul. Kościelnej 14 i 14a
18.00 1. Za + Ingeborgę Ciupała w 1 rocz. śmierci salve
  2. Za + Marię Szala od koleżanki Barbary z mężem

Piątek 14.10.2022

7.30 Za + Janinę Rus od Piotra Luboń
18.00 1.  Za + męża Józefa Fronczek, syna Stefana i Eugeniusza, Jadwigę Kowaczek, jej męża, syna, synową, pokrew.
  2. Za wstaw. o.Pio za + Zofię Jodzis w 3 rocz. śmierci, jej męża Antoniego, Zofię i Zdzisława Śliwakowskich, Franciszka Jezutek, Jerzego i Tadeusza Serwackich

Sobota 15.10.2022 Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dz. i dK

6.40 Godzinki ku czci św. Michała Archanioła
7.30 Za + męża Edmunda Wojtczak w 4 rocz. śmierci, rodziców Annę i Jerzego Kiesz, Czesława i Leokadię Wojtczak, siostrę Rozalię i Elżbietę, szwagra Jerzego Jadwiszczok, dusze w czyśćcu cierp.
18.00 Za + syna Pawła Jędzura w 10 rocz. śmierci, dziadków Stanisława i Bronisława

Niedziela 16.10.2022 Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska

7.00 Za + Rainholda Oslislok w 28 rocz. śmierci
8.30 Do Op.B przez wstaw. MBP i św. Michała Archanioła z prośba o zdrowie i pomyślne leczenie Mikołaja
10.00 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Aleksandry Błażejewskiej z ok. 25 rocz. Urodzin
11.30 Do Op.B przez wstaw. MBP z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Michaliny Zdechlikiewicz z ok. 90 rocz. Urodz. oraz o błog. B dla Ewy i Marcelego Zdechlikiewicz z ok. 40 rocz. Ślubu TD
15.45 Chrzty i roczne dzieci: Jan Kluba, Karol Kempny
17.00 Różaniec
18.00 Za + Alicję Nyga w 15 rocz. śmierci, siostrę Helenę Kempską, swatowe Zofię Głuch, Ewę Biegun, rodziców, teściów