Pielgrzymka stanowa kobiet do Piekar Śląskich

Pielgrzymka ślubowana rodzin do Piekar Śląskich