Protokół spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej
Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Siemianowicach Śląskich
28 czerwca 2022 r.

 

Wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Siemianowicach Śląskich odbyły się 12 czerwca 2022 r. Wyniki ogłoszono 18 czerwca 2022 r. Skład nowej Rady:

 • Z urzędu: Małgorzata Brem, Ryszard Mróz, Zyta Pietralczyk, Stefan Rohr, ks. Mariusz Obałka, ks. Artur Stuchlik, ks. Bogusław Świech
 • Z mianowania przez proboszcza: Henryk Bucziński, Agata Denis, Dorota Jucha, Agnieszka Keller, Andrzej Materny, Jakub Miśkiewicz, Klaudia Śliwa, Stefan Wieczorek
 • Z wyboru parafian: Marek Adamczyk, Martin Cichoń, Małgorzata Elias, Tomasz Elias, Dawid Keller, Sebastian Koziołek, Dariusz Olechowski, Ryszard Skiba

Pierwsze spotkanie nowej Rady odbyło się 28 czerwca 2022 r. na probostwie. Obecnych było 18 członków. Nieobecni: Stefan Rohr, Małgorzata Elias, Tomasz Elias (nieobecność usprawiedliwiona).

 1. Ksiądz Proboszcz Bogusław Świech powitał zebranych i zaprosił do krótkiej modlitwy. Po odczytaniu Statutu Duszpasterskiej Rady Parafialnej, członkowie Rady przedstawili się i złożyli przyrzeczenia.
 2. W głosowaniu jawnym wybrano zastępcę przewodniczącego Rady – Marka Adamczyka i sekretarza Rady – Agnieszkę Keller.
 3. Ksiądz Proboszcz zaprezentował swoją wizję działalności Rady i Parafii:
 4. Radę tworzą ludzie, którzy kochają Kościół i Chrystusa i to dla Niego podejmują wszelkie inicjatywy.
 5. Wspólnoty posługujące w Parafii działają w jedności dla dobra Parafian, wyzbywając się wzajemnej rywalizacji i wygórowanych oczekiwań co do skuteczności swoich działań (liczba uczestników, ilość spotkań itp.).
 6. Celem Rady jest ewangelizacja, która ma wypływać z miłości do Boga i człowieka – Bóg nie ocenia skuteczności działań, ale serce ewangelizatora.
 7. Propozycje działań duszpasterskich nie powinny powodować w Parafianach poczucia obowiązku uczestniczenia we wszystkich akcjach. Parafian należy zapraszać do uczestnictwa w akcjach i spotkaniach na zasadzie dobrowolności.
 8. Działania wspólnot i Rady powinny być podawane do publicznej wiadomości.
 9. Członkowie Rady są blisko ludzi, co oznacza, że mają wsłuchiwać się w ich głos. Wszelkie uwagi i potrzeby należy zgłaszać Księdzu Proboszczowi.
 10. Przy obecnym stanie liczbowym księży w parafiach należy oczekiwać, że różne inicjatywy czy spotkania wspólnot będą miały charakter międzyparafialny.
 11. Trwa remont probostwa. Prawdopodobnie wszystkie spotkania grup parafialnych w sezonie grzewczym, będą się odbywały na probostwie, by uniknąć wysokich kosztów ogrzewania domu parafialnego.
 12. W lipcu Wspólnota Przyjaciół Jezusa zorganizuje cotygodniowe wtorkowe czuwania modlitewne, we wrześniu planowane jest rozpoczęcie Seminarium Odnowy Wiary.
 13. Wiceprzewodniczący Rady zabrał głos. Poprosił pozostałych członków o wsparcie.
 14. Członkowie Rady wymieli się numerami telefonów i adresami poczty elektronicznej.
 15. Ksiądz Proboszcz podziękował za spotkanie i gotowość współpracy.

Spotkanie zakończono modlitwą.

Protokołowała: Agnieszka Keller, sekretarz