Wyjazd na trzydniową pielgrzymkę roztoczańskim szlakiem nastąpi w piątek 17.06.2022r. o godz. 6.00 z parkingu parafialnego.