Niedziela Uroczystość Zesłania Ducha Św. 05.06.2022

7.00 Za + Szczepana Macoch w rocz. śmierci, Józefa i Katarzynę Mazurek, Michalinę Pianowską
8.30 Za Parafian
10.00 Do Op.B przez wstaw. MBP i św. Michała Arch. z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Teresy i Piotra Kamela z ok. 60 rocz. Urodzin
11.30 Do NSPJ przez wstaw. MBNP i św. Judy Tadeusza z podz. za otrzym. łaski z pr. o dal. op.B i zdrowie w int. Marii i Tadeusza Nurzyńskich z ok. 50 rocz. Ślubu oraz o błog.B dla całej Rodziny TD
15.45 Chrzty i roczne dzieci: Hanna Szerman, Franciszek Tomala, Wojciech Gubernat, Mateusz Białek Krystian Królak
17.00 Nieszpory
18.00 Za + Henryka Czopnik od lok. Z ul Stawowej 27a i lokatorki ul. Stawowej 25

Poniedziałek 06.06.2022 Święto NMP, Matki Kościoła

7.00 Za + matkę Anielę Kupka, ojca Grzegorza, Jadwigę , Henryka, Kazimierza, Jacka i Michała
8.30 Za + Feliksa i Gertrudę Cuber ich syna Wincentego, córki Erykę, Urszulę i Franciszkę, zięciów Szczepana, Bronisława i Zygfryda, + z rodzin Cuber i Bujoczek, dusze w czyśćcu cierpiące
 16.30 Za + Henryka Boczkowskiego w rocznicę urodzin.
18.00 Za + Adelajdę Skowronek od lokatorów ul. Obrońców Warszawy 7

 Wtorek 07.06.2022

7.30 Za + męża Czesława Becker w 1 roczn. śmierci, rodziców, teściów, brata i bratową oraz ich syna
 18.00 1. Do Miłosierdzia Bożego o radość nieba za + Stanisława w 3 rocznicę śmierci
  2. Za + brata Władysława w rocznicę śmierci, ++ z rodzin Gosek, Dyszy i dusze w czyśćcu cierpiące

Środa 08.06.2022 Wspomnienie św. Jadwigi, królowej

7.30 1. Za + Krystynę Niestroj w rocznicę urodzin, Ewalda i Gerarda oraz + z rodziny
  2. Do Op. B przez wstaw. MBP i św. Michała Archanioła z podz. za otrzymane łaski z pr. o dal. opiekę Bożą i zdrowie dla Marii z okazji urodzin
18.00 Za + Agnieszkę Palion w 20 roczn. śmierci salve, jej męża Henryka, córkę Anielę, brata Andrzeja i + z rodziny Palion

Czwartek 09.06.2022 Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

7.30 Za + bratową Irenę Nowak oraz Zofię, Konrada i Maksymiliana i + z rodziców
18.00 1. Za + Grażynę Golly w 1 rocznicę śmierci salve, jej męża Jana
  2. Za + Sabinę Kordysz w 30 dniu po śmierci

Piątek 10.06.2022

7.30 Za + męża Jana Wojtowicz w 19 roczn. śmierci, teściów Józefę i Eugeniusza ora + z rodziny Pawlickich
18.00 1. Za + Helenę Różecką z Róży Nr 9
  2. Za + Józefa w 7 roczn. śmierci, siostrę Irenę i Rodziców

Sobota 11.06.2022 Wspomnienie św. Barnaby, Apostoła

7.30 Za + ojca Pawła Kroczek w roczn. śmierci, matkę Annę , + z pokrewieństwa Kroczek, i Wojcik, dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 Za + Teresę Guzera w 1 rocznicę śmierci

Niedziela Uroczystość Najświętszej Trójcy 12.06.2022

7.00 Za + rodziców Marię i Stanisława Woźniak i chrześniaczkę Martę
8.30 Za + Barbarę Szulborską od rodziny Dąbrowskich
10.00 W intencji Antoniego z okazji urodzin z podziękowaniem za dar życia i opiekę Bożą z prośbą o łaski na dalsze lata życia
11.30 W intencji Marii i Mirosława z ok. 30 roczn. ślubu oraz w intencji ich syna Marcina z podziękowaniem za otrzymane łaski z pr. o Boże błogosławieństwo, zdrowie, Dary Ducha Świętego i opiekę MB Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II
15.45 Za + rodziców Jadwigę i Czesława Tomankiewicz, dziadków Cichoń, Tomankiewicz, dusze w czyśćcu cierp.
17.00 Nieszpory
18.00 Za + Alojzego Patas, Wincentego i Annę i Annę Patas, Gertrudę i Wiktora Czajka, Krystynę Pierzyna, pokrewieństwo, sąsiadów i znajomych